Nationale Partij Suriname Motie

 1. Gehoord:

De uiteenzetting van de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, dr. Gregory Rusland, heden zaterdag 15 augustus 2020, tijdens de Structuren vergadering te Grun Dyari.Overwegende dat:

II.A In het regeerakkoord 2020 – 2025 van 13 juli 2020, de Coalitiepartijen, de VHP, de ABOP, de NPS en de Pl, onder andere het volgende in overweging hebben genomen:

 1. “Het regeringsbeleid zal op basis van eenheid van beleid en eenheid van bestuur plaatsvinden, met een integrale aanpak en gezamenlijke verantwoordelijkheid met het doel de best mogelijke prestaties voor de gemeenschap landelijk te realiseren.” III Conclusie: Geconcludeerd kan worden, dat hetgeen vastgelegd en afgesproken is in het regeerakkoord, niet strookt met het beleid dat aan het Surinaamse volk gepresenteerd wordt met betrekking tot:
 1. het benoemen van personen in Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht, Besturen van instellingen en parastatale bedrijven, en in functies, alsook het in functie handhaven van functionarissen, die mede hebben bijgedragen aan het wanbeleid van de afgelopen regeerperiode.
 2. het gegeven dat de Nationale Partij Suriname, die mede regeer verantwoordelijkheid draagt, hieraan in onvoldoende mate invulling kan geven, omdat de NPS niet in de gelegenheid wordt gesteld te participeren in Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht en Besturen van instellingen en parastatale bedrijven. IV. Besluit: De Structuren van de Nationale Partij Suriname:
 1. roepen de coalitie partners op om de NPS als  gelijkwaardige partner te behandelen
 2. roepen de coalitiepartners op om besluiten in samenspraak met alle partners te nemen, waardoor het draagvlak voor de uitvoering vergroot wordt.
 3. vragen de voorzitter dr. Gregory Rusland, om in overleg te treden met de coalitie top, met het doel het daarheen te leiden dat de benoeming en handhaving van functionarissen, die prominent hebben bijgedragen aan het gevoerd desastreus beleid in de afgelopen 10 jaren, wordt teruggedraaid.
 4. dat de NPS duidelijke participatie wenst in voornoemde raden van commissarissen en raden van toezicht
 5. geven uitdrukkelijk aan dat de Nationale Partij Suriname niet zal meewerken om beloften die tijdens haar verkiezingscampagne aan het volk zijn voorgehouden, niet uit te voeren casu quo met de voeten te betreden, waaronder:
 • integer leiderschap,
 • behoorlijk en transparant bestuur,
 • anti- corruptie beleid,
 • 6. zijn niet van plan om het Surinaams volk, in het bijzonder de kiezers die hun vertrouwen in de Nationale Partij Suriname hebben gesteld, te verraden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Paramaribo, 15 augustus 2020, De Structuren van de Nationale Partij Suriname, Het Hoofdbestuur De Afdelingsbesturen De Onderafdelingsbesturen Het Congresbestuur De Adviesraad De Jongeren Raad

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: