Roy Bhikharie: “Met handhaving nevenfuncties DNA-leden red je Suriname niet”

Er is felle kritiek losgebarsten over de nevenfuncties van parlementariër Reshma Mangre (VHP). Op 11 augustus kwam aan het licht dat Mangre zitting neemt in de Raad van Commissarissen (RvC) van SLM. Hiermee gaan critici ervan uit dat Mangre 3 salarissen c.q. schadeloosstellingen opstrijkt en wel als leerkracht, DNA-lid en RvC-lid. Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP), vraagt zich af in welk opzicht VHP getypeerd wordt als de nieuwe en dynamische VHP.

“Assembleeleden hebben altijd meerdere functies gehad. Er is jarenlang kritiek daarop geleverd, maar niemand heeft er iets aan gedaan. En nog steeds gaat men op dezelfde voet verder. Op deze manier red je Suriname niet”, accentueert Bhikharie tegenover Dagblad Suriname. Hij merkt op dat er geen enkel verschil is in attitude bij de VHP/Abop/NPS/PL-regering ten opzichte van de voorgaande regeringen. Mocht dit niet zo zijn, dan daagt Bhikharie de huidige regering uit om een wet te bekrachtigen die belangenverstrengeling verbiedt bij personen die een controlerende functie bekleden, zoals de DNA-leden. “Ik kan niets bedenken wat ook maar een beetje verschilt met de afgelopen 40 jaar.”

Bhikharie benadrukt dat de felle kritieken vanuit de samenleving het resultaat is van datgene wat de VHP vóór de verkiezing gepredikt heeft: een beleid dat geen raakvlakken heeft met die van de NDP. Hij voert aan dat er nu nog steeds sprake is van minachting van het volk, ondermijning van de rechtstaat en het verzwakken van de instituten. Bhikharie geeft aan dat belangenverstrengeling ervoor zorgt dat de objectiviteit en onpartijdigheid niet langer gegarandeerd kunnen worden, en zelfs de verleiding voor corruptie erg groot maakt.

Mangre heeft op 5 maart 2020 publiekelijk meegedeeld dat ze haar intrede doet binnen de VHP met de bedoeling om zelf het verschil uit te maken in de politiek. De nieuwe regering is pas op 16 juli aangetreden en Mangre heeft nu al tentoongesteld dat zij de traditionele politiekvoering in Suriname (het dienen van het eigen belang) niet kan doorbreken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: