A de keba: gierigheid en hebzucht

A de keba, dat hebben velen gezegd toen het nieuws van de driedubbele pet van Reshma Mangre naar buiten kwam. De onderwijzer is net aangesteld om de raad van commissarissen van de SLM voor te zitten. Voordat we op de zinnigheid en de onzinnigheid van deze aanstelling ingaan, ploegen we even door in de documenten van haar partij zelf. We beginnen met het partijprogramma. De slogan van haar partij was ‘Red Suriname”. Redden waartegen? Juist, het redden van zulke dubbele en driedubbele benoemingen van mensen nota bene niet specifiek gevormd en opgeleid voor de sector. Het draait dan niet om de dubbele betaling, maar om het zetten van verkeerde mensen op de verkeerde posten. Daarom is het aanbod van het DNA-lid om het werk belangeloos en zonder vergoeding te doen niet relevant. En eigenlijk had ze vollediger in haar aanbod moeten zijn door te zeggen dat ze niets van de SLM zal accepteren voor zichzelf of voor haar familie en vrienden en ook niets zal regelen voor hun. In het partijprogramma staat dat er verkeerd beleid is gevoerd, ‘er is een verspillend beleid gevoerd, er zijn verkeerde keuzen gemaakt en corruptie viert hoogtij’. In het Regeerakkoord zeggen de samenwerkende partijen dat ‘dat Suriname opgezadeld is met een verslechterend moraal’ en ‘corruptie’. De parastatalen zijn een bron van zorg en worden enkele keren in het akkoord genoemd. ‘Waar nodig en mogelijk zal privatisering van staatsbedrijven plaatsvinden’, staat er. En dat “diverse parastatale bedrijven en organisaties geëvalueerd” moeten worden. Bovendien hebben alle kandidaten voor de DNA een verklaring getekend waarin onder andere staat dat “indien u gekandideerd wordt voor de Nationale Assemblee u dan niet gaat voor een politiek-bestuurlijke functie”. Uit deze bepaling blijkt direct dat men, indien wel of niet gekozen, niet moet gaan kiezen voor een hoge post in het ambtelijke (minister, directeur etc.). Indirect betekent het ook dat men niet gaat voor hoge posten in raden etc.. Nu gaat het om iemand die niet alleen gekandideerd is, maar ook nog gekozen is en in DNA zit. Moreel-ethisch is het fout wat de opvoedkundige en pedagoog Mangre doet, het is in strijd met alle waarden die de partij voor de verkiezingen heeft uitgedragen. Het is juist het tegenovergestelde wat een onderwijzer had moeten doen. Zover het ons bekend is het nog nooit voorgekomen dat een gekozen DNA-lid ook nog voorzitter is van een rvc van een staatsbedrijf. Wij vragen ons af hoe het DNA-lid dat een controlerende taak heeft, deze taak zal uitvoeren als ze als vertegenwoordiger van de Staat zelf gecontroleerd moet worden. Het is incorrect dat de controleur en de gecontroleerde dezelfde persoon zijn. Het is een ongewenste en onethische samenloop van functies in een partij die ‘Red Suriname’ als slogan had. Het standpunt van de partij is voor de verkiezing geweest ‘geen dubbele functies’. Het druist in tegen de presidentiele commissie van de president, onlangs ingesteld om juist zaken als dubbele functies te gaan onderzoeken. Het besluit van Mangre om onderdeel te zijn van de rvc en deze voor te zitten gooit een smet op de regering die juist op het stuk van de integriteit nieuw elan wenst. Het is onbehoorlijk dat het DNA-lid  zegt dat er wetgeving moet komen wat een DNA-lid mag doen en wat niet. Het uitgangspunt dat alles mag wat niet in een wet is verboden is verwerpelijk en een pedagoog onwaardig. Want, in het onderwijs draait het juist om de fatsoensnormen en de ongeschreven regels. Zo wordt de deugdzame burger in het onderwijs opgevoed, maar Mangre gelooft niet in ongeschreven regels en ook niet in de normen en waarden en de uitgangspunten van haar partij die niet in een wet zullen staan, maar die wel beloofd zijn aan het volk en aan de kiezers.

Over corruptie en onethisch bestuur ook bij staatsbedrijven is een heleboel tijdens de verkiezingen gezegd. Op basis daarvan heeft de partij meer dan 108.000 stemmen gehaald. Daarom wordt terecht gekeken naar wat de partij nu doet met haar beloften. Het is een lachertje als Mangre beweert dat de regering haar heeft gevraagd om haar kwaliteiten (lees: competenties). Het DNA-lid heeft niet in de richting van de luchtvaart gestudeerd, noch minder heeft ze werkervaring met de luchtvaart. Het is ook niet bekend dat Mangre een uitzonderlijk hoge ‘frequent flyer’ is geweest waardoor je door de jaren heen dan toch een beetje ‘ervaringsdeskundige’ kan worden. Maar al zou ze dat hebben gedaan, dan zou ze meer het toerismebeleid kunnen ondersteunen dan de luchtvaartsector die een zeer technische sector is met technologie, commercie, toerisme, ecologie, veiligheid, smokkel en internationaal terrorisme. De indruk van Mangre die nu ontstaat is dat ze een profiteur is, zowel binnen de BVL/ALS (waar ze nooit een verkiezing heeft gewonnen), binnen de VHP (waar ze niet lang geleden tot is toegetreden en nu al DNA-lid is) en nu binnen het staatsbedrijf is (waar traditiegetrouw behalve vergoedingen er mooie privileges aan kleven zoals gratis tickets, dienstreizen met hotels, ticketkortingen en allerlei bagageprivileges voor vrienden en familie). Het gedrag van Mangre kan zeker getypeerd worden als hebzucht en bedrog en verraad jegens de kiezer. In principe moet bij zo een morele afgang ook de zetel in DNA worden ingeleverd. Intussen is het niet mis in de publieke opinie: zowel binnen als buiten de partij is er afkeuring over de onethische, gierige en corrupte houding van het lid Mangre. Ook vooraanstaande leden van de partij die in DNA zitten hebben zich al tegen deze werkwijze van het lid uitgesproken. De partij heeft, wil ze geloofwaardig blijven, geen andere keus dan de zaak terug te draaien en het lid ernstig te vermanen en op het matje te roepen.                

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: