Jogi: “Dit kon minister Chotkan niet doen, want hij had alleen tijd voor campagne”

Nurmohamed oriënteert zich in verwaarloosde gebieden Saramacca

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan de Uitkijkpolder, het grootste landbouwproductiegebied van het district Saramacca. Het bezoek van de bewindsman kwam binnen een week nadat VHP-assembleelid Mahinder Jogi een brief naar de minister schreef en hem om acute aanpak vroeg naar de deplorabele staat van de wegen en houten bruggen binnen de Uitkijkpolder. De delegatie die de landbouwgebieden bezocht, bestond verder uit enkele boeren, districtsraads- en ressortraadsleden. De bewindsman mocht allereerst de verrotte houten bruggen bezichtigen, waarna hij het landbouwgebied te Uitkijkpolder werd ingebracht om de zeer deplorabele klei- en zandwegen te bezichtigen die door de recente regens deels is veranderd in een modderpoel. Hierna kreeg Nurmohamed een rondleiding bij de twee pompgemalen. Bij het pompgemaal te Uitkijkpolder is 1 van de 3 pompen 6 tot 7 jaren terug uitgevallen en nog steeds niet gerepareerd. De beheerder daar was tot verrassing van de minister nergens te bespeuren. Volgens Jogi woont wel een zekere ‘baas van het pompgemaal’ enkele huizen verder, maar op afroep vaak genoeg weigert zijn medewerking te verlenen. “Nooit a mang de fu feni, terwijl buru e sungu. Pompu musu draai, maar den mang ne draai a pompu”, benadrukte het assembleelid.

‘De brug is niet acceptabel’

De Uitkijkpolder staat aan de oostelijke zijde van de MrPChandishawweg en bestaat uit ongeveer 200 percelen van boeren. Verder bestaat dit project uit wegen van in totaal 25 kilometers en 12 houten bruggen die allemaal in zeer slechte staat verkeren. Volgens Jogi is het project gemaakt in de VHP-PNP-regeringsperiode in 1969-1973 om de mensen in het gebied ruimte te bieden om aan landbouw te gaan doen. De VHP-parlementariër wees naar één van deze bruggen en stelde dat het een schoon voorbeeld is van vernietiging en achteruitgang tussen 2010 en 2020. Nurmohamed stelde dat uit de eerder gemaakte foto’s hem niet was opgevallen dat de houten bruggen over een zwaar betonnen fundering beschikken. “Dat is al een pluspunt, want het geeft al hoop dat we hier niet weer een zware constructie hoeven neer te zetten. De brug is niet acceptabel, want de auto’s kunnen sowieso niet rijden. Dus je kan je vracht niet transporteren. En als de landbouwproducten voor de lokale of internationale markt getransporteerd worden, dan wil men niet hebben dat die dingen beschadigd zijn. Dus dan moet je goede wegen hebben”, benadrukte de minister. Als minister van OW zal hij het initiatief nemen om de kwestie van de bruggen op de agenda te plaatsen en verder met de andere collega-ministers bespreken onder wie precies het onderhoud van deze bruggen valt.

Landbouwproducten bestemd voor export

Volgens Jogi leven mensen niet meer in een tijdperk waar mensen 2,5 kilometers met de fiets, kruiwagen of te voet hun producten moeten vervoeren naar hun perceel en omgekeerd. Tajerblad, banaan, oker en sem zijn volgens hem enkele van de producten die uit dit gebied komen en bestemd zijn voor de export. “De boeren doen hun best”, aldus Jogi.

Bouten metalen platen brug geruime tijd los

Ook bij de metalenbrug te Uitkijk ligt er een gevaar doordat de bouten van de metalen platen aan weerszijden van de brug al geruime tijd zijn losgeraakt en dit hierdoor een gevaar vormt voor personen die gebruik willen maken van de brug. De platen trillen op het wegdek wanneer voertuigen gebruik moeten maken van de brug. “Dit kon minister Chotkan niet doen. Maar ik begrijp hem, want hij had alleen tijd voor campagne”, aldus Jogi aan minister Nurmohamed.

Continuïteit belangrijk; bijdrage van boeren een optie

Nurmohamed zei aan Dagblad Suriname dat hij de zaak spoedig met de technische mensen van het ministerie zal bespreken om acute aanpak te bieden. “Wanneer burgers vragen, al is het maar één burger, dan kom ik. Het is een belangrijk gebied en het gaat om voedselveiligheid. Heel veel mensen werken en verdienen dagelijks hun brood, terwijl de infrastructuur verschrikkelijk slecht is. Belangrijk is de continuïteit. Als ik morgen de wegen aanpak, dan moet het niet zo zijn dat volgende week ik weer een machine moet sturen. Als de afdeling Saramacca een tractor kan garanderen of er is een particulier en elke boer wilt SRD 1 betalen om minstens de weg te schrapen, dan ben je niet meer afhankelijk van de overheid. Er zijn meer initiatieven bij het ministerie binnengekomen, maar dit was het eerste grootste initiatief. Daarom zei ik: ‘Ik rij er gelijk naartoe’. We gaan kijken wat wij met die weinige middelen kunnen doen”, zei Nurmohamed na de oriëntatie. Wat de grote projecten betreft, waaronder de bouw van bruggen, zijn in het algemeen belang en zullen wel door de overheid worden gedekt.

1 project uit elk district

Nurmohamed benadrukte dat de financiële positie van de staat heel slecht is op dit moment vanwege hoge schulden en een lege kas. Wel is voorgesteld om uit elk district 1 project aan te pakken. “Ik kan morgen een lening sluiten bij de bank en het project uitvoeren, maar dan weet ik dat ik het probleem alleen maar groter maak. Dus wij gaan kijken hoe we de prioriteiten gaan selecteren, goed afwegen wat de belangen zijn, als we een kleine bijdrage misschien kunnen verwachten van de mensen is dat ook meegenomen.” De bewindsman stelt dat in de begroting een noodprogramma zal worden opgenomen voor dit soort zaken. “We weten dat er geen geld is, maar ik wil wel een reservering maken. Het kan niet zo zijn dat de mensen vast zitten met hun auto’s en hun auto’s eronder lijden. Wie betaalt de rekening voor de mensen die daar wonen?”, aldus Nurmohamed.

Landbouwgebieden laten voor uitsluitend landbouw

Een andere situatie is dat er ook efficiënt moet worden nagegaan over waar mensen ervoor kiezen om te gaan wonen. “Als mensen midden in een landbouwveld gaan wonen, dan heb je een probleem gecreëerd. Het beleid van de regering moet ook duidelijk zijn dat de mensen liefst wonen aan de wegen die goed zijn, waardoor we de landbouwgebieden laten voor de landbouw. Verder willen we ook een mechanisme gaan introduceren om inkomsten uit de sector weer te stoppen in het district. Er is dus veel werk, maar iemand moet het doen”, aldus Nurmohamed.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: