KKF: “Met Covid-maatregelen is het doen van bankzaken geheel ontwricht”

Het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) trekt aan de bel: met de Covid-maatregelen is het doen van bankzaken geheel ontwricht. KKF heeft alle pijnpunten in een brief vervat en die op 5 augustus verstuurd naar de bankiersvereniging. De brief bevat een waslijst aan misstanden, waar de ondernemers dagelijks mee te maken krijgen.

Klachten ondernemers

Het bedrijfsleven wordt al enige tijd geconfronteerd met ernstige belemmeringen die niet meer te dragen zijn. KKF constateert een onwerkbare en chaotische situatie sinds het gebruik van cheques afgeschaft is. Wat ook bij komt kijken, is dat bij sommige banken voor diverse transacties bankkosten ingevoerd en/of verhoogd zijn zonder stil te staan bij de impact hiervan op het totaal bedrijfsleven. KKF beschouwt daarnaast ook als een ernstige drempel door Covid-19 het inkorten van de openingstijden en de afschaffing van afterhours banking. Wat ook veel irritatie opwekt, is dat de ondernemers en hun personeel veel tijd verliezen om bankzaken te kunnen doen. Er zijn namelijk abnormale lange rijen om stortingen en opnames te kunnen verrichten. Opname limieten of juist onvoldoende beschikbaarheid van cash werken zeer ontmoedigend om geld te blijven storten op de bedrijfsrekeningen. De lege ATM’s behoren ook tot één van de pijnpunten van de ondernemers.

Online banking bevat veel kinderziektes

KKF merkt op dat online banking niet feilloos verloopt. De banken bemoedigen hun klanten al een hele poos aan om meer gebruik te maken van online banking. KKF zegt daarop dat het digitaal betalingsverkeer niet toegankelijk is voor een aanzienlijk deel van de klanten. Wat ook speelt, is dat bij de opname en elektronische overmaking er een limiet is dat verschilt bij de diverse banken. “De zo door de banken aanbevolen mobile banking, internet banking, en POS-betalingsverkeer, vertonen vaker ernstige tekortkomingen.” KKF omschrijft dat als onderhoudswerkzaamheden van de systemen, verminderde toegang wegens congestie in het internetverkeer, acuut optredende storingen, defecte of niet aanwezige POS-apparaten in winkels en bedrijven. “De zo geprezen E-wallets vertonen tal van kinderziektes en een groot deel van de markt is nog niet in staat optimaal gebruik te maken van deze nieuwe betaalopties.” Doordat de standaard bedrijven (zoals pompstations, distribiteurs en groothandels) dagelijks cash weten te bemachtigen, wordt dit tegen provisiekosten tussen een ½ en 2½ % beschikbaar gesteld aan bedrijven, die dringend cash nodig hebben. “Gedreven in een survival mode om het eigen bedrijf staande te houden, worden ondernemers nog meer in een hoek gedrukt, gefrustreerd en tal van KMO’s zullen de Covid-19 en bancaire crisis waarschijnlijk niet overleven”, aldus KKF.

KSR

error: Kopiëren mag niet!