Huldiging echtparen later vanwege COVID-19

BIC Wanica Zuid-Oost heeft op hun sociale media platform onlangs de huldigingen  van echtparen gedeeld die evenwel later hebben plaatsgevonden vanwege de gevolgen van COVID-19. Het gaat om een diamanten bruiloft en een gouden huwelijk. Uit handen van de Districtssecretaris de heer Moesai, mocht elk echtpaar de gebruikelijke enveloppe in ontvangst nemen.

Diamanten huwelijk voor echtpaar Saiman- Samidjan

Op 05 juni 2020 jongstleden herdacht het echtpaar Saiman- Samidjan hun Diamanten/ 60 jarig bruiloft. Echtgenoot  Saiman Giman (81 jaar) geboren op 14 juni 1939 in het voormalig district Suriname, heeft 31 ½  jaren lang gewerkt voor de overheid tot zijn pensioen. Echtgenote Samidjan Sarmi (75 jaar) geboren op 08 augustus 1945 in het voormalig district Suriname, is altijd huisvrouw geweest. Het echtpaar is gekozen door wederzijdse ouders en zijn nu al 60 jaar getrouwd. Ze zijn op de eerste plaats God dankbaar dat ze deze mijlpaal hebben bereikt en voelen zich nog altijd gelukkig te midden van hun kinderen. Uit dit huwelijk zijn er 7 kinderen geboren nl. 3 meisjes en 4 jongens. Het echtpaar geniet nu van hun pensioen, aov en van hun kleinkinderen.

Gouden huwelijk voor echtpaar Tirtopawiro- Sosemito

Op 25 mei 2020 j.l herdacht  het echtpaar Tirtopawiro-Sosemito hun gouden/ 50 jarig bruiloft.  Echtgenoot Tirtopawiro Maridjo (74 jaar) geboren op 19 januari 1946 te Paramaribo, heeft gedurende 33 jaren gewerkt als lasser bij de Suralco en wel tot zijn pensioen daarna deed hij aan tuinbouw. Echtgenote Sosemito Marinie (66 jaar) geboren op 08 juli 1954 te Paramaribo, is altijd huisvrouw geweest. Het echtpaar heeft zelf voor elkaar gekozen en ze zijn nu al 50 jaar met elkaar getrouwd. Ze zijn op de eerste plaats God Dankbaar dat ze deze mijlpaal hebben bereikt en voelen zich nog altijd gelukkig te midden van hun kinderen. Uit dit huwelijk is er 1 kind geboren nl. een meisje. Het echtpaar geniet nu van hun pensioen, aov, kleinkinderen en een achterkleinkind.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: