Bouva dient Belfort van repliek: ‘Lid Belfort, chup kare!’

NDP-parlementariër Melvin Bouva heeft vrijdag tijdens de vergadering over de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand in De Nationale Assemblee (DNA) meerdere malen zijn misnoegen geuit over de manier waarop leden van zijn fractie beknot worden om het woord te voeren in het parlement. Uiteindelijk heeft hij uit protest de vergadering verlaten. Opmerkelijk is wel dat de NDP’er tijdens zijn spreekbeurt met een punt van orde onderbroken werd door Abop-parlementariër Edward Belfort. De Abop’er maakte het Bouva duidelijk dat hij op geen enkel manier zou toestaan dat de NDP’er de stoel van de parlementsvoorzitter zou bespreken. Hij drukte Bouva daarom op het hart om zijn spreekbeurt correct te besteden aan de behandeling van de Burgerlijke Uitzonderingstoestand. Nadat Bouva het woord terugkreeg, merkte hij op dat het niet correct is dat Belfort wel toestemming heeft gehad om een punt van orde te voeren, terwijl NDP-fractieleider Rabin Parmessar dat eerder op de dag werd geweigerd. Hij diende hiermee Belfort ook gelijk van repliek en stelde dat de ex-Justitieminister niet eens door zijn eigen partij, de Abop, is gekend bij de invulling van de verschillende regeringsposten. “Ik zal de stoel nimmer bespreken, want ik heb ook daar gezeten. Maar ik bespreek wel de orde. En iedere keer dat ik dat doe, heb ik het ordereglement ter hand. Lid Belfort kent dat niet, hij is blijven zitten hier. Zijn partij heeft hem niet eens gekend om weg te gaan en wat anders te doen. Dus lid Belfort, chup kare!”, aldus Bouva

Bouva voerde aan dat hij met diverse mensen, onder wie ook twee patiënten, had gesproken. Door de tijdsbeperking heeft hij de bezorgdheden niet naar voren kunnen brengen. Hij heeft zijn zegje niet kunnen doen, terwijl het gaat om een ernstige situatie. De NDP’er probeerde toen een geluidsopname via zijn smartphone af te spelen waarop een Covid-patiënt met ernstige hoestsymptomen te horen was. Dit kwam echter niet goed over bij DNA-voorzitter Marinus Bee, die Bouva waarschuwde het woord te zullen ontnemen. Uiteindelijk ontnam Bee Bouva het woord door zijn microfoon uit te maken en te zeggen dat diens spreektijd om was.

FR 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: