Puinhoop wordt zichtbaar, maar het land moet bestuurd worden

Het regeren van een klein land als Suriname, behoort over het algemeen geen ingewikkelde en complexe zaak te zijn. Alle regeringen beweren dat de mens centraal staat en het totaal van de mensen in Suriname is niet eens en nog lang geen 1 miljoen. Het is in principe een dorp, waardoor bij goed bestuur in principe het wel en wee van elke burger heel gemakkelijk te volgen is. Maar het draait allemaal om de kwaliteit van het bestuur en de bestuurders die we op den duur allemaal kiezen om de kleine samenleving van mensen in te richten en daarover te regeren en besluiten te nemen.

 Op donderdag is door de regering op uitnodiging van de DNA een beeld geschetst van de schuld- en de financiële positie van de regering. De regering heeft gekozen om alle ministers de gelegenheid te geven om het beeld te schetsen voor hun ministerie. Daardoor werd de vergadering die een zakelijk karakter had kunnen hebben, een langdradige vergadering. Ministers hun verhalen waren niet op elkaar afgestemd, het koor was niet eenstemmig. Het is duidelijk dat enkele ministers zwak zijn en hun ministeries beleidsmatig niet zullen kunnen trekken, die bestuurlijke zwakte was donderdag duidelijk zichtbaar. De ministers die van de pijnlijke schuldpositie een sensatie hebben willen maken, en dat waren er wel een paar, die hebben duidelijk laten blijken dat ze inhoudelijk in het beleid van hun ministerie niet veel in de melk kunnen brokkelen. Ze zullen blijven steken in logistieke en personeelszaken en in het verlengde daarvan ook intriges, regelarij en gedoe met privileges. Waarschijnlijk is gekozen door de regering voor deze opzet, omdat zij in het hoogste college en in het openbaar wilde benadrukken, wat voor ravage er heerst op de verschillende ministeries. Duidelijk is dat er mensen in dienst zijn genomen, maar men presenteert de zaken waarschijnlijk niet zoals het in werkelijkheid, omdat het heel spannend klinkt zoals het nu wordt. De regering zegt dat Surinamers de afgelopen 6 maanden in dienst zijn genomen, maar daaronder zal men niet altijd moeten begrijpen dat men dit jaar begonnen is om de mensen aan te trekken. Procedures moeten soms ergens in 2019 of soms eerder zijn begonnen. Het is uit de presentaties duidelijk dat veel huur van gebouwen niet is betaald, veel dienstverleners en leveranciers van niet zijn betaald en dat veel contributies niet zijn betaald. Een minister legde uit dat hij aan een vergadering kon participeren maar geen recht van spreken had omdat het stemrecht al is verloren. Deze ontwikkeling hebben we vaker meegemaakt tijdens de vorige regering. Het totaal aantal van contributies moet in de miljoenen USD liggen dat betaald moet worden. Verliezen van stemrecht betekent niets anders dan internationaal isolement van het land.

Het is goed dat de puinhoop en de ravage goed is belend geworden, maar we hopen tegelijk dat het allemaal gebeurt met goede bedoelingen en intenties van de regering. Zwakke ministers en die bewindslieden die geen interesse en intentie hebben tot goed overheidsbeleid, en die zijn er wel degelijk ook in dit kabinet, moeten de klaarblijkelijke chaos niet als excuus gebruiken om niets te presteren of voor hun falen. In principe hadden alle ministers moeten starten om ook aan te geven wat ze globaal aan human resources op de ministeries hebben aangetroffen, want het is onmogelijk dat het alleen maar kommer en kwel is (geweest) op de verschillende ministeries. De ministers hadden inleidend allemaal ook moeten zeggen wat de ministeries gelet op hun taakstelling wel hebben kunnen doen en wat ze minder hebben kunnen doen. Daardoor zou er een beter beeld zijn geschapen over de overheidssector en zou de zaak beter in perspectief zijn. Nu ligt de nadruk teveel op slechte ambtenaren, slechte directeuren, geen materiaal, lekkende gebouwen, kapotte trapleuningen en auto’s die zijn verdwenen. Het ware beter geweest als in 1 presentatie onder elkaar alle gelijksoortige schulden en misstanden zouden zijn genoemd door de minister van Financiën (schulden, achterstallige betalingen, hangende reçu’s en autorisaties), Openbare Werken (rollend materieel, gebouwen) en Binnenlandse Zaken (dubieuze aantrekkingen, consultancy’s) en Buza (achterstallige contributies internationale organisaties etc..).

Opmerkelijk was wel dat de voormalige vp wel in de zaal was, nu als lid van de NDP-fractie, maar zich niet als zodanig aangesproken heeft gevoeld. Een lid van de oppositie heeft wel opgemerkt dat ook een aantal ambtenaren in 2010 door het NF op de valreep in dienst was genomen. Het verschil is wel dat die regering een behoorlijke monetaire reserve had achtergelaten en geen berg aan schulden zoals door deze regering is gedaan. Het is verwerpelijk dat door de vertrekkende regering pogingen zijn ondernomen om het betalen van lonen te dwarsbomen. Het plaatje is nu duidelijk, maar laten wij nu beginnen om het land nu te besturen, want voor de burgerij is het niet verwonderlijk dat er een puin is achtergelaten. Laat de regering nu beleid maken en zich niet verschuilen achter de puin die is achtergelaten.              

error: Kopiëren mag niet!