Politie gedwongen overtreders avondklok vriendelijk te vragen naar huis te gaan

De afgelopen dagen is gebleken dat de ingestelde avondklok – van negen uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends – door veel mensen aan de laars wordt gelapt. Mogelijk gebeurt dat, omdat iedereen constateert dat de politie nog steeds niet daadkrachtig optreedt. Overtreders van de avondklok worden slechts vriendelijk gevraagd naar huis te gaan. Boetes worden niet uitgedeeld. De politie lijkt een zachte hand toe te passen. Medio juni liet woordvoerder Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname weten dat overtreders van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 niet strafrechtelijk konden worden vervolgd, omdat het presidentieel besluit nog niet was geëffectueerd. Op 8 april was de wet ter uitvoering van artikel 72 c van de Grondwet aangenomen. Artikel 9 lid 1 van de wet luidt als volgt.  ‘Overtreding of niet naleving van de krachtens artikel 4 leden 1 en 2 en artikel 5 gestelde verboden, verplichtingen of maatregelen of gegeven voorschriften, wordt gestraft met hechtenis van ten  hoogste 6 maanden en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide straffen.’

 Het presidentieel besluit om sancties conform de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 toe te passen – uitgevaardigd op 12 juni – kon, aldus de politie, begin juli nog niet worden toegepast, omdat er nog bepaalde zaken waren die goed nagekeken moesten worden, alvorens de politie de sancties kan invoeren. Marciano Fullington van de afdeling Public Relations van de politie laat in een reactie tegenover het Dagblad Suriname weten, dat nog steeds niet kan worden opgetreden tegen overtreders wegens het ontbreken van instructies daartoe. ‘Wij wachten op instructies van hogerhand, minister Kenneth Amoksie van Justitie en Politie, om boetes te kunnen uitdelen.’ Er klinkt frustratie door in de stem van Fullington. Ook zegt hij dat tijdens de avondklok geen overtreders meer worden opgepakt om de nacht in een politiecel door te brengen vanwege het gevaar op besmetting met de Covid-19. Minister Amoksie was niet bereikbaar om antwoord te kunnen geven op de vraag waarom de politie zo lang op instructies moet wachten. Nu lijkt de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand meer een papieren tijger wat betreft sancties.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: