Graand-Galon pleit voor gelijke kansen op onderwijs in het binnenland

De sociologe Fidelia Graand-Galon is van mening dat een gezonde onderwijssituatie begint bij een gezond grondenrechtenbeleid. Dit vraagstuk hangt al jaren als een soort zwaard van Damocles boven de hoofden van de inwoners van het binnenland. En nu de regering goed vertegenwoordigd is door beleidsmakers met hun roots in het binnenland gloort er hoop. Graand-Galon zegt dat het regelen van de grondenrechten niet moeilijk hoeft te zijn. “Het wordt ingewikkelder gemaakt dan het is.” De socioloog ziet vrees als basis hiervoor. “Men bang is voor het gedrag van de mensen wanneer ze de grond eenmaal hebben, terwijl landen die grondenrechten hebben toegekend aan tribale volken geen nadeel hiervan hebben ondervonden. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, maar onderwijs overstijgt dit vraagstuk, omdat onderwijs een recht is voor alle Surinaamse kinderen.”

Iedereen gelijk

Graand-Galon pleit voor dezelfde kwaliteit onderwijs voor de kinderen in het binnenland zoals de stad het kent. “Er mogen in dat op zicht geen verschillen zijn in kwaliteit tussen Paramaribo en het binnenland.” Graand-Galon doet deze uitspraak niet per toeval. Haar afstudeerscriptie besloeg ditzelfde onderwerp met als thema ‘Leerprestatieverschillen’. Tijdens dit onderzoek vergeleek Graand-Galon de leerprestaties van de kinderen van het binnenland met die van leerlingen uit een van de armere wijken van Paramaribo. Het bleek dat de kinderen uit het binnenland beter hadden gescoord. De socioloog zegt dat het onderwijs uit die achtergestelde wijk op het niveau moet zijn als dat in ‘Paramaribo Noord en de scholen aan de Wulfinghstraat’. En die kwaliteit moet ook gelijk zijn met de scholen in het binnenland.

Zelfbestendig

Graand-Galon noemt als belangrijke factor dat eraan wordt gewerkt dat het binnenland een zelfbestendige economie wordt. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening is erg belangrijk, stelt de socioloog. Zij ziet in de huidige minister de juiste persoon, omdat zij hem nog kent als de voormalige directeur van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. “Hij kent de concepten, ruimtelijke ordening en milieu zijn zeer belangrijk voor het binnenland.” Ook van de minister van Onderwijs weet Graand-Galon dat die op de hoogte is van de noden van het binnenland op het gebied van onderwijs. Ze noemt ook de bevriende naties, die hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten. “Met Nederland en België waren er al samenwerkingen waarvoor Suriname niet hoefde te betalen, terwijl er kwaliteitsonderwijs werd gegeven. Dit geldt ook voor het doen van onderzoek.” Graand-Galon noemt deze zaken op basis van haar ervaring tijdens haar werk bij het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos).

Huisvesting

Naast het onderwijs zelf zal ook de huisvesting van de onderwijzers verbeterd moeten worden. “Dat is een must”, zegt de sociologe. “Want de assembleeleden en ministers willen ook riant wonen.” Graand-Galon laat er geen twijfel over bestaan dat een goede kwalitatieve woning voor de onderderwijsgevenden in het binnenland tot de basisvoorwaarden moet behoren.

Internaten
De sociologe noemt ook het belang van goede internaten. “Een aantal zijn door de jaren zelfs verdwenen, zoals het internaat van Wan Hati. Er zijn manieren om in samenwerking met buitenlandse partners dit soort faciliteiten weer leven in te blazen. We praten al jaren over gelijke kansen voor kinderen in het binnenland.” Graand-Galon noemt haar ervaring als kind, waar onbevoegde leerkrachten in het binnenland haar juist achteruit hebben laten gaan in leerjaren. Iets dat zich niet meer mag herhalen.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: