Robby Naarendorp: “Het laatste woord over solidariteitsheffing is nog niet gezegd”

De nieuwe regering wil per 1 september 2020 de solidariteitsheffing van 10% implementeren. Dit percentage is naar zeggen van vakbondsleider Robby Naarendorp eenzijdig tot stand gekomen. De Financiënminister, Armand Achaibersing, geeft aan dat er met de vakbonden nog gesproken zal worden over de aanpassing van de belastingschijven en maatregelen die in de financiële sfeer getroffen zullen worden. Naarendorp zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat de belastingschijven eerst aangepast moeten worden, wil de overheid de solidariteitsheffing invoeren.

De vakbeweging ging ervan uit dat ze in een vroeg stadium geconsulteerd zou worden en niet wanneer de Raad van Ministers de wetswijzigingen betreffende de solidariteitsheffing heeft goedgekeurd. “Als vakbeweging zijn we hierin niet betrokken geweest, alhoewel er vaak gezegd is dat de maatschappelijke groeperingen gehoord zullen worden bij het maken van beleid. Wij hebben daarvan weinig tot niets gemerkt. Alles vernemen we via de pers. Dus het laatste woord over de solidariteitsheffing is nog niet gezegd”, plaatst Naarendorp zijn kanttekeningen.

Hij merkt op dat er geen concrete bedragen zijn genoemd om de solidariteit te betuigen. Aan de andere kant wordt er ook gesproken over een loonsverhoging bij de ambtenaren. Naarendorp is van mening dat zaken eerst goed besproken moeten worden, alvorens allerlei mededelingen te doen. “Men moet in ieder geval de grens verschuiven/verhogen, waardoor de mensen iets meer over kunnen houden, anders merk je niets van een loonsverhoging.” Naarendorp geeft aan dat hij geen bezwaren heeft ten aanzien van de solidariteitsheffing. Wat hij wel belangrijk vindt, is de wijze hoe dat plaatsvindt. Zo ziet hij graag dat het geld gezocht wordt waar het daadwerkelijk is, zoals bij onder andere de goud- en houtconcessionarissen.

KSR

error: Kopiëren mag niet!