NDP-klokkenluider: “NDP op het juiste spoor brengen, vraagt grote schoonmaak binnen eigen gelederen”

Aanzwellende geluiden over de omvang van het NDP-wanbeleid en gevoelens van onvrede binnen de NDP hebben een klokkenluider ertoe gebracht om daarop in te spelen.

Vuile was

“Ik zie het naar buiten brengen van NDP- vuile was als bevorderlijk voor de toekomst van mijn partij, die tot voor kort de toon aangaf in Suriname. Dit in een poging om de partij op het juiste spoor te brengen. Er is enorm geknoeid! Niet door de tienduizenden leden van de partij, maar door een handjevol kopstukken, die het land met voorbedachtenrade kapot hebben gemaakt en de paarse achterban met geveinsde liefde, list en bedrog hebben belazerd.”

Schade en schande

“De grote heren binnen de partij hebben ons hemel op aarde voorgehouden. Mijn bedoelingen en zover ik dat kan aanvoelen, die van de achterban waren oprecht. Wij lieten ons vangen. Wij waren gemotiveerd om ons in te zetten, onrecht te bestrijden en Suriname op te bouwen. Wij waren enthousiast, geloofden en vertrouwden de NDP-leiding, die kwaad in gedachte had. Ik ben door schade en schande wijs geworden.”

Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet

“Vandaag blijken het niets anders te zijn dan praatjesmakers en wolven in schaapskleren. Ik en anderen zijn gebruikt als propagandist, huursoldaat, bediende, verklikker, spion en ga zo maar door. Ik heb mijn hand in het vuur gestoken voor de partij. Achteraf bekeken heb ik mijn kont verbrand en zit nu op blaren. Ik heb mijn gezicht verloren, ben mijn trots kwijtgeraakt. Wie met pek omgaat wordt ermee besmet.”

Liefde voor de NDP

Eerlijkheidshalve moet worden toegeven dat vooral de afgelopen drie jaar vrijwel iedereen binnen de partij zijn bedenkingen had over de kwaliteit van het partijbestuur en de regering. Wij waren door partijliefde blind voor feitelijk of logisch bewijs van wanbeleid.”

Machtsdrang verweven met geldzucht

“Het mismanagement, de machtsdrang verweven met geldzucht van zij die het voor het zeggen hebben binnen de partij, zijn voor land en volk een strop geworden. Iedereen in de samenleving voelt het NDP-gedonder. Maar vele leden van de NDP hebben een zwaardere financiële terugval dan de doorsnee burger. Er werd binnen de partij uitgebreid gebruikt gemaakt van personeel en dienstverleners, die niet betaald zijn geworden. Velen zijn opgebracht op loonstaten van de overheid. Deze inkomsten komen weg te vallen en zitten deze personen met de gebakken peren.”

Politiek vee in de steek gelaten

“Op het laatste moment werd wel ervoor gezorgd om NDP-toppers tegemoet te komen met auto’s kopen voor een halve cent, te accommoderen en te belonen, de rest mag stikken. Het is publiek geheim dat het gros van het verkiezingspersoneel door leden van de NDP zijn ingevuld. Waarom heeft de regering, voordat het aftrad, dit politiek vee niet betaald? Velen hebben dag en nacht hun krachten gegeven en diensten verleend tijdens de verkiezingscampagne en mogen nu, daar de NDP het onderspit heeft gedolven, daarnaar fluiten.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: