Economische puinhoop valt niet te ontkennen

De digitale massameeting van de NDP woensdagmiddag was ronduit belachelijk. Het had niet veel inhoud, velen hadden verwacht dat de voormalige president met zijn eigen cijfers zou komen en zou aangeven dat de cijfers gepresenteerd door de huidige regering, niet zouden kloppen. Velen hadden daarop ook gehoopt, omdat dat zou betekenen dat de situatie in het land niet zo zwart en slecht eruit ziet als door de huidige regering is geschetst. Maar zover kon het niet komen, de cijfers die door de huidige regering zijn gepresenteerd, blijken de juiste cijfers te zijn. De voormalige president had moeten aangeven wat er met de 3 miljoen aan leningen is gebeurd, welk deel in de consumptieve en welk deel in de consumptieve sfeer is besteed. En concreet dat hij aangeeft waaraan de leningen precies zijn besteed. Ook werd van de ex-president verwacht dat hij een verklaring zou geven waar zijn voormalige minister van Financiën was, dat hij zou ontkennen dat de man zou zijn gevlucht. Maar dat is dus niet gebeurd. Het verhaal van de ex-president was zwak en het komt erop neer dat de situatie inderdaad is verslechterd, maar de dat de nieuwe regeerders op de hoogte waren van de ravage die is aangericht. De ex-president is niet ingegaan op de beschuldigingen van bestuurlijke sabotage door de huidige president. Ook is door de ex-president niet ingegaan op de loonsverhoging die opeens is gegeven aan de ambtenaren in een periode waar het land een crisis doormaakt en verlegen zit om liquide middelen. Ook heeft de ex-president nagelaten om iets te zeggen over de mensen die vanaf januari 2020 in dienst zijn getreden en van wie de beschikkingen en resoluties niet rond zijn. De ex-president had het alleen over mensen die al beschikkingen en resoluties hebben die niet worden geaccepteerd. Maar wat doe je als mensen beschikkingen en resoluties hebben, maar op een verkeerde wijze zonder inachtneming van de procedures in dienst zijn genomen? Onder de mensen die al werkzaamheden verrichten op de verschillende ministeries zijn er ook mensen die voldoen aan de kwalificatievereisten, gesolliciteerd hebben en soms ook nog gereageerd hebben op de uitnodiging die uitgaat van een sollicitatie-oproep die in de krant of op de website zijn verschenen. Veel van de personen zijn misschien ook nog, zoals het gebruikelijk is, op sollicitatiegesprek geweest en soms meerdere keren. Op basis van de sollicitatiegesprekken zijn deze mensen uitgekozen en voordat de stukken etc. in orde zijn kan je algauw een half jaar of langer verder zijn. Onder de mensen die op correcte wijze op een sollicitatie-oproep hebben gesolliciteerd, zijn er ook mensen die een andere baan hebben opgezegd omdat ze uitzicht hadden op een nieuwe baan en opgeroepen zijn om de werkzaamheden bij de overheid te starten. De ex-president heeft niet gepleit voor deze groep. Hij heeft alleen gezegd dat de politieke partij bereid is om de mensen die zich benadeeld voelen door de huidige regering, bij te staan door de advocaatkosten te betalen. De ex-president wil dus eigenlijk dat massaal benadeelde personen de regering voor het gerecht slepen. De regering moet dit risico niet nemen, omdat aan de ene kant door de regering van Suriname gerechtvaardigde verwachtingen zijn geschapen. Aan de andere kant kan de regering mensen niet uitnodigen en hen dan in de steek laten. Wat wel opvallend is aan het optreden van de ex-president dat hij geen uitspraak heeft gedaan aan de groei van het ambtenarenapparaat, bijvoorbeeld of het nodig was om deze ambtenaren aan te trekken. Het beleid van de partij tegenover de ambtenaren is ook niet bekend gemaakt.

Er is een sterke roep vanuit de samenleving om ‘gestolen gelden’ terug te halen. In de vorige periode is veel gesproken over geld dat verdampt is. Er worden nu in het prille begin van deze regering maatregelen genomen die wijzen in deze richting. Er wordt een aanvang gemaakt nu ter uitvoering van de Anti-corruptiewet. Over deze ontwikkeling heeft de ex-president ook geen opmerkingen gemaakt. Hij heeft wel aangegeven dat de indruk wordt gewekt dat de vorige regering bestond uit een roversbende, maar hij heeft niet aangegeven dat het gaat om een grove leugen. Over de overstap van een belangrijke politicus uit de partij naar mogelijk een andere partij is door de NDP-voorzitter ook niets gezegd. Het was dus overall een zwak optreden waarbij de voorzitter als voormalig president niet veel ruimte had om te ageren tegen hetgeen door de huidige president gezegd wordt. De NDP heeft iets willen zeggen, maar de partij kan niet veel zeggen. Overigens moet ook gezegd worden dat het entourage van de NDP-voorzitter ook een zwak indruk heeft gemaakt. Het waren niet bepaald de partijtoppers die op de massameeting direct aanwezig waren. Een ding kan niet worden ontkend en ontkracht en dat is dat er een desastreus economisch en financieel beleid is gevoerd door de vorige regering. Er is ook veel corruptie geweest en veel straffeloosheid. Dat valt even met een korte virale massameeting niet te ontkennen. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: