Econoom Anand Biharie: “Vermijd verdieping desastreuze erfenis”

De econoom Anand Biharie reageert op de door de regering op maandag gehouden persconferentie dat het niet voor veel onthullingen heeft gezorgd. “Dit wist men al lang en men kon vermoeden dat de vorige regering zich heeft schuldig gemaakt aan ongebreidelde leenzucht. De nieuwe regering moet niet alleen de schuldenberg noemen, maar ook aangeven of men weet dat de leningen niet zijn gebruikt voor beleidsplannen.” Biharie vindt dat het belangrijk is om te weten waar de gelden naar toe zijn gegaan en stelt de opgemaakte rapporten door het Bureau voor de Staatsschuld ter discussie. De econoom stelt eveneens dat niet is gesproken dat er sprake zou kunnen zijn van ernstige staatskasfraude, maar van ‘mismanagement’.

Beleidsmatig

De wijziging van de belastingtarieven voor loon, inkomsten en winst vindt Biharie niet goed afgestemd, want het beleid moet gericht zijn op de crisis waarin we nu zitten. “De werkelijke problemen zijn het armoedevraagstuk, staatskasfraude, belastingfraude, de financiële crisis naast de economische en de Corona-crisis.” Biharie noemt de belastingverhogingen disfunctioneel, omdat hij hierin een verergering van de armoede ziet. De econoom ziet de loon- en prijsspiraal een negatieve invloed hebben op de bedrijvigheid in het land. “De bedrijvigheid moet je stimuleren. Veel mensen lijden armoede, omdat de opbouw van laag, midden en hoog is veranderd in een tweedeling tussen lage en zeer hoge inkomensgroepen.” De solidariteitsheffing bestempelt Biharie daarom als disfunctioneel, omdat het armoede vraagstuk zal verergeren. De econoom ziet eerder als oplossing het subsidiëren van de lage inkomens, nu de economie tot stilstand is gekomen en er werkloosheid is. De subsidie voorziet deze groepen van een minimumbestaansniveau. Biharie ziet ook het monetair financieren als een noodzakelijk te bewandelen weg. “Onder de voorwaarde van een effectieve aanpak van belastingfraude en staatskasfraude. Maatregelen moeten simultaan uitgevoerd worden”, aldus Biharie.

RB

error: Kopiëren mag niet!