Ramon Abrahams is NDP-zondebok

“De verwikkelingen binnen de NDP na de uitslag van de verkiezingen, waarbij de gewezen voorzitter van De Nationale Assemblee haar verworven zetel binnen de volksvertegenwoordiging niet aanvaarde, was een voorteken dat het niet strookt binnen de eens zo machtige en eensgezinde NDP”, werd tussen de regels door gelezen bij de NDP.

Minderwaardig

“Het was vanaf het begin duidelijk dat Bouterse het terugvallen van president van de republiek naar volksvertegenwoordiger niet zou bewilligen. Deze verandering van positie wordt door hem en de zijnen gezien als minderwaardig. Een degradatie! Slechts de hoogste positie, volkspresident, leider van alles en iedereen kan hem bevredigen.”

NDP een tikkende tijdbom

“De verwarring na de verpletterende verkiezingsnederlaag van de NDP is compleet binnen de paarse partij. Tot nu toe is de partij niet voor de dag gekomen met een programma – Hoe verder met de verzuurde revolutie? – De dirigenten van de partij hebben elkaar niet kunnen vinden in een gemeenschappelijk uitgangspunt. Een verklaring hoe het politiek belang verder uit te voeren.”

De revolutie vreet haar kinderen op

“In plaats daarvan keren zij zich tegen zichzelf. Er worden over en weer verwijten gemaakt. De revolutie vreet haar eigen kinderen op. Binnenskamers gaat het er heftig aan toe. Naar buiten toe durft haast niemand zijn mond open te doen. Want dat zou maatschappelijke zelfmoord kunnen betekenen. De NDP is een tikkende tijdbom.”

De volks opzwepende Misiekaba

“Het bedanken van de prominente volksopzwepende politicus, Andre Misikaba, als lid en ondervoorzitter van de NDP staat in verband met het oppermachtig optreden van bepaalde figuren binnen de partij, zoals Ramon Abrahams. Het optreden van laatstgenoemde zou aan de basis hebben gelegen van de NDP-neergang tijdens de verkiezingen en daarvoor. De botsingen met andere partijgenoten in het district Nickerie zijn daar een voorbeeld van.”

Bevlekt

“Misiekaba wordt binnen en buiten de NDP beschouwd als politiek bevlekt. Als hij zich bij een andere politieke partij aansluit, zal hij als het paard van Troje kunnen worden aangezien. Het is de vraag of hij zich zal wagen aan de oprichting van nog een politieke partij, waardoor de politieke verdeeldheid verder toeneemt.”

Misiekaba een kale kikker

 “Trouwens hij heeft het geld en andere middelen niet om dat te ondernemen. Hij was een dromer binnen de NDP. Hij heeft zich niet doen kennen als een geldwolf die zichzelf verrijkte. De nationale eenheidsgedachte die door hem gepredikt wordt, zal door het oprichten van nog een politieke partij, een gevoelige knauw krijgen, aan standvastig betrouwbaarheid inboeten.”

Abrahams een stoorzender

“Suriname kent Ramon Abrahams als strijder van het eerste uur binnen de zogenaamde revolutie. Hij was secretaris van de niet door de overheid erkende militaire vakbond, Bond van Onderofficieren .  Deze vereniging van onderofficieren vormde de basis van de militaire staatsgreep in 1980 en ging op in de Bond voor Militair Kade (Bomika).”

Oproerkraaier

“Abrahams werd beschuldigd van militair oproer, werd gearresteerd en voor de Krijgsraad gedaagd. De gerechtsgang was in volle gang toen de militaire staatsgreep in 1980 plaatsvond. Abrahams en andere militairen werden bevrijd uit het cellenhuis van het hoofdbureau van politie aan de Waterkant. Het gebouw werd beschoten vanuit een militair vaartuig, dat zich over de Surinamerivier bewoog en in brand vloog. Sedertdien behoort Abrahams tot het machtscentrum in Suriname.”

“Na het herstel van de democratie werd er een politiekduivelsspel gedanst. Hij werkte zich op tot eerste ondervoorzitter van de NDP. Hij werd daarmee na Bouterse, de machtigste NDP-leider. De NDP-verkiezingscampagne 2020 werd door hem gecommandeerd. Er werd geen tegenspraak geduld. Dat werd niet als het ergste binnen zijn gelederen ervaren. Het feit dat hij zich liet omringen door dubieuze kapitaal- en machtshongerige gelijkdenkenden, heeft de NDP haar gezicht doen verliezen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: