Voorzichtigheid geboden bij belastingverhogingen

Er is een gerucht dat de regering van plan is om bij de loontrekkers en de bedrijven die al een zeer moeilijke periode meemaken, meer geld te gaan halen. Deze plannen zijn nog niet als zodanig aangekondigd door de regering. De president zei in zijn toespraak gisteren wel dat de grootverdieners een hogere inkomstenbelasting zullen gaan betalen. De stukken die circuleren op social media, daaruit blijkt niet dat de te verhogen loonbelasting bedoeld is voor de hoge loongroepen. Wordt gekeken naar de jaarlonen, dan gaat het ook om mensen die net een minimumloon van SRD 8.40 per uur verdienen. Alle gemiddelde lonen zullen vallen onder de verhoogde belastingregelingen, die nu op internet circuleren. Er zou al een besluit zijn genomen in de RvM. En ook zouden er al wetsvoorstellen klaarliggen. Als er al een missive is, dan zijn de plannen in een vergevorderde fase. De aanpassing van de wetten voor de inkomstenbelasting en de loonbelasting moet uiteindelijk plaatsvinden in DNA. Daar zal dan het uiteindelijk debat plaatsvinden. Thans is de Staatsraad nog niet ingesteld en ook die moet aan de wetsvoorstellen goedkeuring geven. Bij een verhoging van de belasting heeft 1 groep van loontrekkers wel voordelen: de loontrekkers die zwart werken en geen belasting afdragen. Dat zijn veelal de vele werknemers in de informele economie. Met een verhoging van de belastingen worden de werknemers in de formele economie en de ambtenaren benadeeld ten opzichte van de werknemers in de informele sfeer.  

De bedrijven en de loontrekkers zijn in problemen. Al voordat de Covid-19 pandemie haar intrede deed waren de inkomsten van de bedrijven en van de loontrekkers in waarde gedaald door de explosieve stijging van de koers. Beweerd werd dat de cambio’s en de commerciële banken een hogere koers hebben aangehouden omdat ze de voorgaande regering die een zeer zwak economisch beleid voerde, een hak wilde zetten. Veel bedrijven zijn daardoor over de kop gegaan en konden hun werknemers nauwelijks betalen. Er zijn werknemers die hun salaris hebben ingeleverd, om te voorkomen dat werknemers werden ontslagen. De regering wil door de loonbelastingwet te wijzigen voor de 16 maanden tot het einde van 2021 de loonbelasting verhogen. Dat wil zeggen dat bepaalde loontrekkers die een vanaf een bepaald salaris verdienen, meer loonbelasting moeten betalen. Uit de stukken die circuleren blijkt het volgende. De regering wil de loontrekkers die tussen de SRD 19.273,80  – 30.193,80 bruto per jaar verdienen, in de laatste schrijf heffen niet 28% maar 38 %. Dat is per maand uitgedrukt tussen de SRD 1.606 en SRD 2.516. Het gaat dus niet om de echt hoge lonen. Het minimumloon nu is in Suriname SRD 8,40. Als mensen in de maand 200 uren werken dan verdienen ze SRD 1.680. Die gaan dus ook meer belasting betalen. De loontrekkers die boven de bruto SRD 30.193,80 per jaar (SRD 2.516 per maand) verdienen die betalen in de voorlaatste en ook de laatste loonschijf 10% meer. In de voorlaatste loonschijf betalen ze 38% en in de laatste schijf geen 38% maar 48%. Dat betekent dat alle loontrekkers in Suriname met een voltijdse baan, nu meer belasting gaan moeten betalen. Neem een persoon die SRD 3.500 per maand (SRD 42.000 per jaar) verdient, een loon dat niet als hoog kan worden bestempeld. Onder het huidig systeem betaalt hij loonbelasting SRD 805; met de verhoging wordt dat SRD 995 dus SRD 190 meer. Iemand die SRD 2000 verdient per maand  (SRD 24.000 per jaar) die betaalt nu SRD  287 en in het nieuwe systeem SRD 326 (dus SRD 39 meer). De slag zal goed vallen voor de personen die iets meer verdienen. Als je neemt een loon van SRD 8.000 per maand (SRD 96.000 per jaar) dan is de belasting nu SRD 2.515 per maand en straks SRD 3.154. Het verschil zal zijn een behoorlijke SRD 639 oftewel een 8% van zijn brutoloon. De aanslag op de personen die door hun talenten en hun scholing uiteindelijk na jarenlange offers iets meer verdienen, is dus behoorlijk, terwijl zij niet aansprakelijk zijn voor de schade die door de vorige regering aan de economie is aangebracht. De regering vraagt een offer maar wat is de compensatie die de werkers in de plaats krijgen? Deze verhoging van de belasting voor 16 maanden zal een aanslag plegen op de motivatie van het strategisch personeel. De productiviteit in zowel de private als de publieke sector zullen danig afnemen. Hier en kaar is het niet uitgesloten dat de corruptie in zowel de publieke als de private sector kan gaan toenemen. Wanneer de wetsvoorstellen uiteindelijk worden behandeld, zullen we op deze materie terug komen.

Het is een feit dat bedrijven een moeilijke tijd meemaken. Bedrijven betalen inkomstenbelasting en de belastingschijven komen min of meer met elkaar overeen. Er is net als bij de loonbelasting een belastingvrije grens en daarna wordt getrapt en progressief in opeenvolgende loonschijven een hoger percentage aan inkomsten ingehouden. De bedrijven moeten nu gaan profiteren van een stabilisatie van de economie die moet komen. De bedrijven hadden juist uitgekeken naar een extra steun in de rug, want ze worden belaagd door een slechte economie en minder koopkracht door teruggang van bedrijvigheid of tijdelijke sluiting door de overheid. Als een extra belasting erbij komt is de kans groot dat weer een deel gaat sluiten en er ontslagen vallen. Deze ontslagen werknemers en de ondernemers zelf zullen rennen naar Sociale Zaken voor hulp. Een heffing zou door de regering ingevoerd kunnen worden, maar een drastische verhoging zal het moeilijker maken voor de regering om het land te regeren. Opmerkelijk is dat Ravaksur juist de regering had gevraagd om de belastingschijven werknemersvriendelijker te maken. Nu dreigt het omgekeerde te gebeuren.    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: