Koninkrijk Marokko: een opkomende economie en een wereldspeler …

Faried Pierkhan, Honorair consul van Zijne Majesteit de Koning van Marokko in Suriname

De viering van de Nationale Dag van het Koninkrijk Marokko markeert de datum van de troonsbestijging van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI op 30 juli 1999. Het is een feest verankerd in de geschiedenis van Marokko, een plechtige gelegenheid om de loyaliteit van het Marokkaanse volk aan de monarchie te hernieuwen.

De viering van dit jaar werd benadrukt door een voortdurend proces van politieke hervormingen, herstructurering van de Marokkaanse economie en een proactieve reactie op de pandemische crisis.

Politieke hervormingen: proactieve visie en inclusieve aanpak

Sinds zijn troonsbestijging voerde de Soeverein een ambitieuze agenda van politieke en institutionele hervormingen uit. Kenmerkende prestaties zijn onder meer de goedkeuring van een nieuwe grondwet in 2011, die de beginselen van aansprakelijkheid, onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht heeft versterkt en de bevoegdheden van de Wetgevende Macht en het hoofd van de regering heeft uitgebreid. Marokko is ook bezig met de implementatie van een geavanceerd regionaliseringproces. De staat heeft het hervormingsgezinde pad van het Koninkrijk ingewijd door de verantwoordelijkheden voor lokale en regionale overheden te vergroten en daarbij duidelijke steun te verlenen aan het multireligieuze karakter van de Marokkaanse samenleving. In dit opzicht was het bezoek van Paus Franciscus in maart 2019 een geweldige gelegenheid om de islamitisch-christelijke religieuze dialoog te promoten en Marokko te vieren, als een land dat bekend staat om zijn tolerante behandeling van alle geloofsgemeenschappen en om de bescherming van de religieuze minderheden.

Duurzame economische ontwikkeling: een strategische keuze

Het Koninkrijk heeft een grote transformatie ondergaan qua infrastructuur, om een ​​aantrekkelijke bestemming te worden voor buitenlandse investeringen en ook een logistiek knooppunt te worden tussen Afrika, Europa en de Atlantische Oceaan. Dankzij deze projecten heeft Marokko het BBP van de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Marokko heeft strategische projecten gelanceerd, zoals: de mediterrane haven van Tanger, de grootste logistieke en industriële pool in het Middellandse-Zeegebied; de Ouarzazate Solar Power Station, de grootste in zijn soort wereldwijd, de Boraq, de eerste en een unieke hogesnelheidsspoorlijn in Afrika en in de Arabische wereld. Het land lanceerde ook het “Groen Marokko-plan”, gericht op het stimuleren van de landbouwproductie; “2030-strategie voor hernieuwbare energie”, dat ernaar streeft om tegen het jaar 2030 ruim 52% van de energiebehoeften van Marokko veilig te stellen; “2020-visie voor toerisme” dat 20 miljoen toeristen wil aantrekken uit de hele wereld; en de “2020 digitaal Marokko” -strategie die is geïmplementeerd om de digitale kloof met 50% te verkleinen, waarbij ten minste 50% van de administratieve procedures wordt gedigitaliseerd. Deze inspanningen waren succesvo; Marokko is in ruim 10 jaar tijd geklommen van de 128ste naar een gerieflijke 53ste plaats en kan op haar gemak rekenen op ondersteuning van de Wereldbank met betrekking tot  “Zakendoen in 2020”.

Marokko’s COVID19-beheer: een pro-actieve aanpak

De Marokkaanse reactie op de crisis is doorslaggevend geweest om de impact van het nieuwe coronavirus te beteugelen. In dit verband beval Zijne Majesteit, Koning Mohammed VI,  de oprichting van een solidariteitsfonds om deze sanitaire crisis te beheersen. Dit fonds heeft dankzij vrijwillige financiële bijdragen meer dan 3,2 miljard dollar opgehaald. De belangrijkste doelstelling van dit fonds is het financieren van ziekenhuis- en medische apparatuur, evenals het nemen van financiële maatregelen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Op het continentale niveau gaf Zijne Majesteit de Koning zijn hoge instructies voor het sturen van medische hulp naar 15 Afrikaanse landen die tot alle subregio’s van het continent behoren. Alle medische apparatuur die aan deze landen wordt geleverd, is geproduceerd door Marokkaanse bedrijven en voldoet volledig aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisaties. Internationaal pleit Marokko voor een innovatief, pragmatisch en inclusief multilateralisme. Het land heeft verschillende evenementen georganiseerd, namelijk het COP 22-klimaatforum, de internationale VN-migratie conferentie in 2018 en de receptie van Paus Franciscus in 2019. Al deze evenementen positioneren Marokko als een geloofwaardige en betrouwbare wereldspeler.

Tot slot kijkt Marokko uit naar het bouwen van een welvarende toekomst, het eren van de erfenis van de rijke geschiedenis van het Koninkrijk en het verzoenen van waarden van moderniteit en authenticiteit, binnen een vastberaden en sterke toewijding om bij te dragen aan vrede, veiligheid en ontwikkeling op internationaal niveau.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: