Slappe vertoning regering: fesa’s en nauta’s gaan ongestoord verder Niet Haïti (67) maar Suriname (275) nummer 1 in Caribbean

Een ooggetuigenverslag van een huwelijksfeest op een zeer drukke hoek in Wanica. Het afgelopen weekend is open een bloot zichtbaar vanuit de straat een huwelijksfeest, met tent en al, gehouden nabij een kruispunt. Duizenden burgers gaan er op dagbasis langs. De politieambtenaren van 3 politiebureaus (Santodorp, Leiding 9A en Bomapolder) gaan er regelmatig langs met hun nieuwe Sangg Yong pick-ups. Het feest is de hele dag gehouden, het veelvoudige van 5 mensen, was er aanwezig. Vanuit de straat is te zien dat mensen bij binnenkomst hun handen moeten ontsmetten; daarna beginnen direct de overtredingen van de verplichtingen die onze president heeft bekendgemaakt. Driekwart van de mensen heeft geen mond- en neusmasker op, de mensen zitten heel dicht op elkaar in de tent en in de ‘panghat’ oftewel de rij/bank om gezamenlijk te eten. Het tafereel houdt met muziek en al urenlang, bijna de hele dag aan, en dat voor twee dagen. Niemand heeft ingegrepen. Zo besmetten de mensen elkaar en brengen het virus naar het werk waar de mensen ook weigeren om de airco uit te maken en de ramen te openen. Er zijn zelfs ministers die regelmatig in het bijzin van anderen hun mond- en neusmasker afzetten en dan praten, een activiteit die juist ertoe leidt dat speeksel uit de mond kopt. Het is allemaal te zien in de kranten op de nieuwswebsites. Er zijn mensen die hun mond- en neusbedekking alleen voor de mond zetten en de neus steekt er boven uit. Men brengt het virus dat men oploopt naar de supermarkt, naar de overheidskantoren en de bedrijven waar men persoonlijk goederen of diensten gaat afnemen. Maar dit was niet het enige huwelijksfeest in Wanica. Op een paar 100 meters verwijderd was er een tweede huwelijksfeest overdag en in de avond gaande, met tent, muziek en het veelvoudige van 5 mensen onder de tent, ook zichtbaar voor alle voorbijgangers en zeker ook de politie. We hebben nu een voormalige hoge politiefunctionaris en een oud-minister van Justitie en Politie op de presidentsstoel. Hij is heel goed onderlegd in het algemeen recht maar zeer zeker in het strafrecht in al zijn aspecten. En dat hij de materie beheerst op academisch niveau was te merken toen hij minister van Justitie en Politie was. Nu maakt de president bekend dat het verboden is om samenscholingen te hebben van meer dan 5 mensen. Hij zegt dat het verplicht (dus geboden) is om in het openbaar mond- en neusbedekking te dragen. Ook zei hij dat het verplicht is om de anderhalve meter in het openbaar en openbare plekken in acht te nemen. Ook het feesten in de publieke en de private sfeer is uitdrukkelijk door de president verboden. Maar wat is de consequentie wanneer het publiek al deze geboden en verboden negeert? Deze consequenties, oftewel de sancties zijn niet door de president bekend gemaakt. En personen uit de justitie- en politiesector weten dat verboden en geboden van nul en generlei waarde zijn als er geen consequenties aan zijn verbonden. De politiestrafwet of andere noodwetgeving moet heel snel worden aangepast. De verboden en geboden moeten als overtredingen in de politiestrafwet of een andere Covid-gerelateerde wet worden opgenomen. Aan de overtreding van deze overtredingen moeten de gebruikelijke straffen worden opgelegd zoals maximale boetes in een van de categorieën van de geldboetewetgeving en/of een hechtenis van maximaal enkele weken. Dit laatste moet vooral gelden voor recidivisten. Bedrijven die in de overtreding gaan moeten ook als consequentie vrezen dat hun vergunning wordt ingetrokken.

En zo zitten wij inmiddels in de Latin America and the Caribbean tot de meest door Covid aangetaste landen in de wereld. In de Caribbean staan we nominaal vlak onder Haïti, maar op basis van gemiddelde cijfers zijn wij nummer 1. Haïti heeft op een bevolking van 11 miljoen ca 7.378 besmettingen waarvan 15 zijn overleden, Suriname heeft op een bevolking van ca 6 ton, 1650 besmettingen en 26 doden. Jamaica, Bahama’s, Guyana en Trinidad volgen met 2.9 mln.: 856 : 10; 4 ton : 484 : 11; 8 ton : 413 : 20 en 1.4 mln. : 157 : 8. Nominaal bekeken is Haïti het hoogst, maar de zaak moet per 100.000 bewoners (per hoofd van de bevolking) worden bekeken. Wat het aantal besmettingen betreft is dan niet Haïti maar Suriname nummer 1. De volgorde is dan als volgt met besmettingen per 100.000 inwoners: Suriname met gemiddeld 275 besmettingen gevolgd door Bahama’s (121 besmettingen), Haïti (67), Guyana (52), Jamaica (30) en Trinidad (11). De besmetting in Suriname is 2 maal die van Bahama’s, 4 maal Haïti, 5 maal Guyana, 9 maal Jamaica en 25 maal Trinidad. De volgorde gekeken naar de Corona-doden is als volgt per ton bevolking: Suriname (4), Bahama’s (3), Guyana (2.5), Trinidad (0.6), Jamaica (0.3) en Haïti (0.1). Dus bij het gemiddelde aantal besmettingen als doden is Suriname in de Caribbean nummer 1.

Er zijn burgers in Suriname die andere burgers of hun familie de dood in jagen. Deze onzorgvuldigheid is niets anders dan dood door schuld en is er zeker sprake van ‘voorwaardelijke opzet’. Suriname is er dus relatief erg aan toe en onze autoriteiten treffen geen maatregelen. Mensen en ouders van burgers gaan dood door onzorgvuldigheid van anderen. Wanneer de regering deze slapte blijft vertonen, kunnen we ons straks voorstellen dat rechtgeaarde burgers straks noodgedwongen zullen zijn om het heft in eigen handen te nemen en maatregelen te treffen tegen burgers die besmettingen veroorzaken door feesten te houden. De regering is met haar slapte bezig om eigenrichting en geweld onder de bevolking uit te lokken. We roepen de regering weer op om grappenmakerij en de slappe houding aan een kant te zetten en strenge afdwingbare maatregelen aan te kondigen. Het is inmiddels duidelijk geworden: een deel van de samenleving is bereid om dat ander deel dat rechtgeaard is, het graf in te jagen. A.u.b. regering, beschermt u het rechtgeaarde deel voordat er gewelddadigheden uitbreken in de samenleving. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: