No kibri na dibri

buiten kijf. Denk maar aan de huidige default status van ons land, verdampte financiële middelen, wijdverspreide en gefaciliteerde corruptie, en benoemingen van dubieuze en incompetente “family & friends”. Dat deze figuur en kongsi ons land reeds 40 jaren tergen is publieksgeheim. De intentie is ook publiekelijk geuit, het gonst nog zeker in uw oren: “ik wens u slapeloze nachten”! Thans maken wij mee hoe demonisch deze lui zijn ingesteld: het op gewiekste wijze afgeven van beschikkingen voor gronden die algemeen bekend staan als beschermde tuinen; Waka pasi in stichting uitgeven; voertuigen en kantoor inventaris wegmaken en ook nog door leugens te blijven verkondigen een comeback te maken. Gelukkig dat er wel zoiets als karma bestaat, waarbij de natuur zelf met hufters afrekent, waar mensen het laten afweten. Het ziet er naar uit dat twee figuren onder invloed van hun karma hunkeren naar onder curatele stelling. De bejaarde kan het maar niet verkroppen dat hij door zijn naamgenoot uit een partij is geschopt. Hij heeft zich daardoor laten verstrikken door een duivelsfiguur die niet is vergeten hoe vies en vuil hij jaren is uitgescholden, en daarom zijn huidige afgang reeds jaren had voorbereid. Denkt u maar aan het aandeel van die madam van cultuur die hem de feitelijke genade slag toebracht. Hij zal natuurlijk vinden dat de kolonisator achter de hetze tegen hem zit en stelt, dan verkoop je je vriend toch niet doelend op zijn boezemvriend die naar zijn zeggen voorzitter wil worden. Is hij vergeten dat hij het volk verkocht in zijn drang om parlementariër te worden. Heeft hij nog niet door dat “a mus donder op, joe teri deng aantal stem sa joe feni”?  

Dan hebben wij ook nog die verlichtte ziel die feitelijk heel zielig is. Iemand uit een verheven familie met veel kennis en kunde en meerdere talenten werd gesteld. Deze blijkt thans alleen kolder te verkondigen en het begerige te hebben verkozen, ondanks zijn verheven kennis over goed en kwaad uit de Veda’s. Deze onfatsoenlijke geest heeft zich thans een stempel toegekend van de kolder verkondigende aloe-baba. Ondanks zijn Mahabharat verhalen en het sponseren van bhadjans, blijkt hij te reciteren: “Ram naam djabna paraya maal apna”.

Een ander “jong paars stuk verdriet” haalt het in zijn “kop” om glashard te liegen dat problemen bij het betalen van overheidsambtenaren niet het resultaat is van het handelen van zijn regeringspartij. Is hij onder andere het “nyang patu” schoolvoedingsproject door zijn allicht bouwvallige geheugen vergeten? Zonder blikken of blozen gaf hij eerder aanmoedigend en trots tegenover Adek studenten aan, dat hij ook limiter was. Nuchtere studenten hebben nu wel door dat hij ook qua competenties en moreel besef een limiter is. Zijn minderdraagkrachtige studenten ook kort voor de verkiezingen een loer gedraaid?

Onder de “paarse bende” zien wij nog een opvallende walging die al knielend trachtte het electoraat te bedonderen opdat hij meerdere salarissen kon toucheren, maar meer nog om de begeerde Amarok voor een appel en ei te ratsen. Deze “dacoit” blijkt geen schaamte te bezitten om de door een internationale organisatie geschonken voertuig om projecten te monitoren op slinkse wijze te onttrekken. Wat kan anders verwacht worden van een “neetch” die instaat is zijn eigen distrikcsgenoten van “Karpoulan”, allernaast de plek waar zijn “koembatitee” is begraven, tot tweemaal toe voor de gek te houden en een kiek te nemen op hun “infrastructurele” leed.  In de hiërarchie  van deze flessentrekkers geeft de hoofdvernietiger aan dat hij vecht tot het bittere eind. Vandaar dat wij werden vergast op een “come back soap”, starring leymofo desi & de cellulaire dief. Viel die “soap snotneus” tijdens de dienst door de mand toen hij die cellulair in de prullenbak gooide? Vraag het maar aan ex-collega’s uit het korps, en wie hem de hand boven het hoofd heeft gehouden. Zei een stereotype oudere “redi vrouw” van de kerk: “Satan skin srefi sa gro efu a sji a komedi fu a vloek nanga a aan de tijd aangepaste Lombroso type, op maat geknipt en geschoren in onbevlekt wit hemd”!

P.s. Zijne Exelentie Chan; “leki owru skoutu I sabi tog, when you shoot shoot to kill, otherwise the criminal will get you killed! “A pasensi e keba, deng dibri san fufuru oeng moni e prisiri na doro ete”! Let op scenario “lidmaatschap opzeggen”!                                                                                                                

Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: