Na Gado Pot oe ja..Na Gado JAGIE Joe..

Verrassend kwam het over afgelopen week dat Andre Misiekaba de NDP de rug heeft toegekeerd. Misiekaba  heeft behalve DNA lid ook de functie van minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft bekleed. Andre Misiekaba is ook een pastoor en geeft als voorganger ook leiding aan zijn geloofsgenoten. Uitgaande van het laatste dachten velen dat die kan toch niets verkeerds doen. Maar ook zijn gave als voorganger heeft er niet voor kunnen zorgen dat de samenleving hem en zijn politieke partij de NDP hebben afgestraft.

Deze afstraffing heeft meerdere oorzaken als bedrog, economische neergang door aan de grens van een  “gangster” attitude van de politieke partij. Misiekaba zorgde ervoor dat Surinamers te weten zijn gekomen waar het land Dubai is gevestigd. Hij trachtte een schijn hoop te creëren voor de Surinamers in 2015 dat ons land en alle Surinamers rijk zouden worden toen er nog geen olievondst was. Hij had mogelijk van het land gehoord en uitgaande dat het een Arabisch land is dat die haar welvaart heeft bereikt door olie inkomsten. Wat hij niet wist is dat Dubai slechts voor 5% van haar inkomsten afhankelijk is van olie.

Dubai  in het Arabisch uitgesproken als Doe-bei-i is een stad in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de hoofdstad van het gelijknamige emiraat. De stad telt 3,1 miljoen inwoners. Dubai gelegen in het oostelijke deel van het Arabische schiereiland aan de kust van de Perzische Golf. Dubai is een centrum voor regionale en internationale handel sinds het begin van de 20e eeuw en de economie van Dubai steunt op inkomsten uit handel, toerisme, luchtvaart, onroerend goed en financiële diensten. Tegenwoordig is slechts minder dan 5% van de inkomsten van het emiraat afkomstig van olie.

Andre Misiekaba spreekt zichzelf tegen in zijn eigen verklaring over zijn uittreden dat de NDP waarvan hij ondervoorzitter was de afgelopen tien jaar, veel heeft gedaan om de ontwikkeling van ons land op gang te brengen. Hij noemt het een prestatie ondanks de teruggelopen prijzen in olie en aardolie. Zelfs in zijn afscheidsverklaring tracht hij de oorzaak van de ellende van de bevolking te verdoezelen. Misiekaba weet maar doet ogenschijnlijk alsof hij niet weet dat de regering van Desi Bouterse in vijf jaren miljoenen heeft verspild/verdampt.  Meer geld dan ons land heeft gehad bij het onafhankelijkheid  die wij in 30 jaar niet hebben opgemaakt.

De miljoenen zijn nergens in de samenleving zichtbaar dan een aantal kleine schijnprojecten met eigen middelen en alle andere zijn met miljarden schulden opgezet. Leugen en bedrog kwamen teneinde door de afstraffing van ons volk door dat hij en zijn toen wat hij  noemde na gado pot oe ja partij een terugval maakte van 117.000 naar 65.862 stemmen. Een terugval van 45%.

Hij is de mening toegedaan dat de interne partijstrubbelingen een rol hebben gespeeld, terwijl de armoede zelfs overal te zien is, mede veroorzaakt door hem. Als pastoor zijnde is hij zelfs niet eens vergevingsgezind naar zichzelve  toe, en geeft aan dat de kloof tussen arm en rijk veel groter zijn geworden. Hij durft zelfs het volk geen vergiffenis te vragen door zijn politiek falen die  tot die grote armoede heeft geleid. Hij rent nu met zijn staart tussen zijn benen uit de partij om mogelijk verschoning te zoeken bij de samenleving. Andre Misiekaba vraag tijd en beraad en bezinning om te zien hoe hij het volk verder wil gaan dienen. De beste bezinning die hij zich kan en moet gunnen is zich te verkasten als een kluizenaar in de samenleving. De schreeuwende politicus, rent “huilend” weg een land en volk in  een  ruïne achterlatend .

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: