Zonder nieuwe bondgenoten en afzetmarkten zal Suriname het niet redden

Suriname zal coalities moeten smeden met landen die van oudsher onze nauwe bondgenoten zijn, zoals Nederland , Europese Unie ,  Frankrijk , Caricom (AGRIFORUM)  U.S.A.   De diplomatieke strategie zal  gericht moeten zijn op het verwerven van schenkingsmiddelen  (Brussel -E.U., Nederland en U.S.A.)  en afzetmarkten voor onze export-producten  o.a. rijst, bacoven,vis ,fruit, groente ,rum soorten, bier, limonade , reinigingsmiddelen ,chips enz. naar Nederland en de E.U landen met speciale preferenties die het EPA-handelsverdrag heeft aangeboden.  Dit verdrag is in 2008 getekend . Het ging in 2008 bij de EPA  ondertekening om 300 miljoen SRD. aan exporten naar de E.U. per jaar. Onze Nationale  Assemblee heeft om politieke  redenen  vanaf 2008 tot en met heden verzuimd om haar goedkeuring aan dit verdrag te verlenen. met als gevolg dat onze exporten stagneren en afnemen. 

Export van bacoven en rijst

Na de herstart van SURLAND in 2004 met financiele ondersteuning van de Europese Unie en eigen L.V.V. begroting is onze bacovensector een succesverhaal en een vorbeeld voor overige ACP-landen. Stanley Raghoebarsingh schrijft in 2009 : “ de bacovensector is nog altijd het succesverhaal met een aanhoudende toename in de productie cijfers  van rond de 66 duizend ton geëxporteerde bacoven (EU markten) . Hoger dan het recordcijfer van 57 duizend ton in 2007 en daarmee het hoogste cijfer ooit.De rijstproductie is stabiel gebleven rond 53 duizend ton, maar de exportwaarde nam  met meer dan honderd procent toe naar SRD. 90 miljoen , vanwege de recordprijzen op de internationale voedselmarkt “  ( DWT-22 -12- 2009).

In 2005 waren de export opbrengsten van rijst  rond de USD. 10 miljoen en de bacovensector USD. 10 miljoen. Beide sectoren waren dus  zeer belangrijk om deviezen te genereren: totaal 20 miljoen USD. dollar en de  werkgelegenheid.

De Europese Unie heeft in de periode 2010—2013 een bedrag van 200 miljoen Euro ter beschiking gesteld (schenkingsmiddelen),dat gericht was om de ACP bananen producerende landen te assisteren bij het implementeren van aanpassings-en herstructureringprojecten. Ook Suriname heeft hiervan mogen profiteren.

Agribusiness

De bijdrage van de agrarische sector aan onze nationale economie kan niet voldoende worden benadrukt. De potentie van de Agribusiness tot verdere groei van onze economie  (voedselvoorziening,voedselveiligheid, voedsel conservering) moet volledig benut worden.  Onze voedselimporten nemen jaarlijks toe, terwijl onze agrarsische exporten afnemen. Het Ministerie van LVV zal de nodige acties moeten ondernemen naar een proactief, deskundig en daadkrachtig beleid.   Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal ondersteuning moeten geven middels het aantrekken van  investeerders  en het zoeken naar afzetmarkten voor onze EXPORT- producten.

Het beleid zal  drastisch omgebogen moeten worden naar een PRO-actief  buitenlands beleid gericht op, en op zoek naar ECONOMISCHE en FINANCIELE ondersteuning van Suriname  in plaats van uitsluitend politieke  vrienden (Venezuela, Rusland  Cuba  enz).  In de periode 2010-2020 is de rijstexport en bacoven export DRASTISCH en ALARMEREND afgenomen. Onze bacoven bedrijven zullen moeten sluiten , 2000 arbeiders zullen werkloos worden!!

Zonder het EPA handelsverdrag met de Europese Unie  heeft Suriname geen Agribusiness   (bacoven industrie, rijstindustrie, export van groente, vis, fruit) ) en geen  stabiele duurzame  export markten.

 Leendert Doerga 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: