Nieuw covid-19 team vooral gefocust op voorlichting

Op maandag 27 juli was er weer een persconferentie van het covid-19 team. Deze was veel korter en zakelijker dan eerder persconferenties. Dr. Marthelise Eersel, de crisismanager namens het ministerie van Volksgezondheid, gaf aan dat hij leiding geeft aan het outbreak management team. Daartoe verricht hij de coördinatie en het uitbreiden van de activiteiten van dit team zodat een breder effect gesorteerd kan worden, en functioneert hij dus als een soort van regisseur tussen de verschillende actoren binnen het team. De eerste actie was het adviseren van de overheid over de nieuwe maatregelen op grond van de verontrustende toename van het aantal gevallen. De basis voor die slotsom was een analyse gemaakt door de epidemiologen.

Ook Dokter Radjesh Orie sprak op de persconferentie en vertelde als epidemioloog over de toename van de cases, het zogenaamde R-getal dat nu op 2.5 zit omdat het aantal positieven versprongen is van circa 50 naar ongeveer 70 nieuwe gevallen per dag. Het blijkt nu dat er zich overal nieuwe gevallen manifesteren, dus niet enkel in bepaalde specifieke gebieden, maar ook in “nieuwe” ressorten waar eerder geen gevallen van besmetting waren. Ook in Wanica zien we nu een kritieke fase, en hij gaf zelfs aan dat we dreigen richting een situatie als in Frans Guyana te gaan. Bepalend zal zijn of er gedragsverandering in de samenleving komt.

Infectioloog Dr. Vreden voerde eveneens het woord, en hij lichtte stuk voor stuk de verschillende maatregelen toe. Hij vertelde over het hoe en waarom van mondmaskers, het uitgaansverbod, het samenscholingsverbod, en benadrukte dat de boodschap vooral moet zijn dat men zelf moet nadenken en de risico’s beperken. Zaken zoals zitten eten in “gesloten” of slecht geventileerde restaurants, feesten, groepen mensen bij begrafenissen en dergelijke zullen er volgens Dr. Vreden ongetwijfeld toe leiden dat de ongewenste uitbraak er zal komen, maar grotendeels hangt dat van de bevolking en haar gedrag zelf af. Ook vroeg hij geen moment te lang te wachten bij “warning signs”, tekenen van symptomen dus, zoals hoesten, hevige hoofdpijn, lichaamspijnen, koorts, kortademigheid en dergelijke, omdat je intussen vele anderen kunt besmetten. Het is dus van eminent belang dat men zich al bij de vroegste verschijnselen isoleert van anderen om verspreiding tegen te gaan.

Voorzitter Bryan Rente van de VSB belichtte zijn brugfunctie tussen het outbreak team en het bedrijfsleven, en wees er vooral op dat voorkomen moet worden dat de economie komt stil te liggen. Daartoe zijn goede protocollen vereist in bedrijven en bij industrieën die nu misschien wel nog gesloten zijn, maar wellicht onder aangepaste omstandigheden zouden kunnen opengaan. De VSB treedt ook op als beheerder van het SU4 Su fonds, waarin inmiddels meer dan een miljoen Euro zit, en de beleidsinzichten moeten daarbij goed afgestemd worden op de bestedingen van dat fonds zodat de middelen komen waar ze het hardst nodig zijn en het meeste verlichtend effect kunnen sorteren.

Tenslotte hield ook schrijfster Indra Hu een korte inleiding over het door haar uitgegeven boekje “Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over Coronavirus en Covid-19” en vertelde waarom het zo enorm belangrijk is dat kinderen en jongeren goed weten wat het virus is, wat er van hun verwacht wordt qua gedrag, en hoe ze dat het beste kunnen doen.

Volgens de laatste cijfers zijn er 526 actieve gevallen, 58 nieuwe in de afgelopen 24 uur, 69 personen in ziekenhuizen, 37 genezingen in de voorbije 24 uur, 7 personen op de ICU, 23 overledenen, 450 positief en in isolatie, en 483 personen in quarantaine.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: