MINISTERIE VAN LVV: Eid Ul Adha slachtingen aangepast aan de COVID-19 maatregelen

De Surinaamse wetgeving verbiedt het slachten buiten slachtinrichtingen, waarvan de exploitant niet in het bezit is van een veterinaire vergunning.  Dit verbod is niet van toepassing op slachtingen die als religieuze rituelen worden gekenmerkt, met schriftelijke toestemming van de Veterinaire Dienst. Slachtdieren zijn voor en na het slachten verplicht aan keuring onderworpen. Het is verboden vlees opzettelijk te onttrekken aan keuring (“Wet inspectie vlees en overige dierlijke producten S. B. 2017 no. 17”, artikelen 10 en 17).

In verband met  de komende Eid Ul Adha viering van 31 juli tot en met 2 augustus a.s. heeft het directoraat Veeteelt op donderdag 16 juli verschillende moslim organisaties uitgenodigd om de mogelijkheden te bespreken omtrent de slachtingen van runderen en kleine herkauwers en de daarbij verplichte officiële keuringen. Hierbij is duidelijk gesteld, dat gezien de momenteel heersende Covid-19 situatie in Suriname, de slachtingen en keuringen niet op dezelfde wijze als de voorgaande jaren kunnen geschieden.

Het aandoen van verschillende moskeeën  is een gevaar voor de keurmeesters en de moskeegangers. Tevens is het samenscholingsverbod van de overheid  nog steeds van kracht en wederom bijgesteld naar 5 personen.

Vanwege de Covid-19 crisis hebben de twee grootste Islamitische organisaties hun leden geadviseerd, in 2020 de slachtingen tijdens het offerfeest over te slaan. Het aantal slachtingen voor het offerfeest zal dit jaar dus sterk afnemen, in vergelijking met de vorige jaren.

Derhalve zal het slachten van runderen en kleine herkauwers tijdens Eid Ul Adha 2020 uitsluitend toegestaan zijn in slachthuizen die daartoe een vergunning van de Veterinaire Diensten van LVV hebben, te weten:

–              Surebeef N.V.

–              Het Openbare Slachthuis Nickerie

–              Het slachthuis van dhr. Jahangier te Lelydorp (Jahangier en Zonen)

Ondanks de aangepaste maatregelen wenst het ministerie de gemeenschap een gezegende offerfeest.

error: Kopiëren mag niet!