De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM)

De oerbron van het leven

Enkele dagen terug werd de gemeenschap opgeschrikt met een artikel in media afkomstig van een medewerker van de SWM over mistanden in het bedrijf. Voor mij als rechtgeaarde Surinamer en columnist de aanleiding om een kijkje te gaan nemen in de keuken van dit bedrijf. Meer nog vanwege de fascinatie die ik heb voor water en de fundamentele rol die dit product vervult in onze samenleving. De algemeen directeur Marlon Oosterling, was ingenomen met mijn verzoek en nodigde mij uit voor een presentatie.

Presentatie 

In een zakelijke en goed geoutilleerde werkomgeving, kreeg ik een indruk over de ernst, de wil en de vastberadenheid van dit bedrijf en haar gedreven manager. Deze uitstraling vormt de essentiële basis voor de realisatie van de voornaamste doelstelling, namelijk zorgdragen dat in de verste uithoeken van Suriname schoon drinkwater uit de kraan komt. In zijn periode als directeur van de SWM blijkt dat er honderden kilometers aan leidingen zijn aangelegd.  Een directeur die doet wat hij heeft beloofd bij zijn aanstelling, schoon drinkwater leveren tegen een prijs die de goedkoopste is in het Caraibisch gebied. Een no- nonsense man die met een open vizier en zelfverzekerd  dit gesprek is aangegaan gebruik makend van stapels dossiers waarin ik een kijkje mocht nemen. Zijn beleid en overtuigingskracht staan  garant voor het succes van dit bedrijf.

Scepsis

Waar mensen bezig zijn met iets wat op zekere hoogte ongrijpbaar is, zijn er sceptici. En daar is op zich helemaal niets op tegen. Het houdt mensen scherp en maakt dat mensen zich door gaan ontwikkelen. Maar voor sceptici ook een leerschool, een school om niet op voorhand altijd uit te gaan van iets wat niet of slechts deels aantoonbaar is, maar het gewoon te ondergaan met een open vizier. Vertrouwen op je eigen zintuigen en je intuïtie. Mocht dat alles toch net iets teveel gevraagd zijn, dan kan jij je altijd nog bedenken wat je te verliezen hebt, door ergens open voor te staan zonder keihard bewijs. Als het antwoord niets oplevert, waarom dan niet proberen je te wenden tot de persoon in kwestie in plaats voor te kiezen om insinuerende berichten de wereld in te sturen. Als directeur is het nou eenmaal moeilijk om naar de pers te stappen om het te ontzenuwen. 

Stuurgroep  

Vanwege het feit dat we bij de SWM te doen hebben met een directeur/manager die meer uit zijn personeel en data wil halen, heeft hij een stuurgroep van deskundigen samengesteld die een overzicht moest produceren vanaf zijn aantreden als directeur. Als manager weet je intuïtief dat je veel meer uit je eigen data en externe data kan halen. Ook weet je dat de kwaliteit van beslissingen op alle niveaus  aanzienlijk kan verbeteren door die data slim te gebruiken. Als iedereen in de organisatie het data gedreven sturen, het leren, continu verbeteren en innoveren omarmt, zullen medewerkers er uiteindelijk allemaal wijzer van worden. Ook dat is geen schokkende constatering. En als je geen onderdeel uitmaakt van de stuurgroep, wil dat niet zeggen dat de leiding in deze de directeur iets te verbergen heeft.

Middels de presentatie heb ik als columnist inzage gehad in de stukken en de vele projecten die onder de bezielende leiding van deze manager tot staand zijn gekomen. De SWM haalt haar opbrengsten slechts uit de verkoop van water. Het bedrijf heeft tussen 2016 en 2020  een enorme ontwikkeling meegemaakt en heeft het allemaal moeten doen uit eigen middelen. Deze inspanningen hebben als doel gehad om de drinkwatervoorziening naar de gemeenschap  toe te verbeteren. De  tariefsaanpassingen in de jaren 2016 tot en met 2017 hebben voor wat verlichting gezorgd, maar werden door de stijging van de wisselkoers weer teniet gedaan. De opbrengsten uit de verkoop van water blijken niet voldoende te zijn om de financiële kosten te dekken. Het bedrijf heeft haar bestaansrecht voor een groot deel te danken aan de inspanningen en de creativiteit  van de directeur de heer Marlon Oosterling. Ondanks het feit dat hij in zijn periode geen subsidie van de Overheid heeft ontvangen, wist hij ervoor  te zorgen dat de gemeenschap dagelijks schoon drinkwater uit  de kraan kreeg en nog steeds krijgt. Een prestatie die genoemd mag worden.  Dit gebeurde allemaal onder leiding van een bevlogen manager uiteraard bijgestaan door een team van gemotiveerde werknemers.  Waar vorige bestuurders van het bedrijf het konden doen met subsidie van de Overheid, heeft Marlon Oosterling vanaf 2016 het zonder moeten doen. Het is passen en meten geweest om het hoofd boven water te houden. Desondanks vloeit er dagelijks water uit de kraan. Ode aan de creativiteit die door directie en personeel aan de dag zijn gelegd.

Het door de IDB gefinancierde Castalia rapport dat bestemt was voor het doorlichten van het bedrijf, is tot tevredenheid van de leiding met succes afgerond. Met betrekking tot de jaarrekeningen moet worden opgemerkt, dat toen de heer Marlon Oosterling in 2016 het roer overnam, de jaarrekeningen vanaf 2013 geproduceerd diende te worden. Vanwege technische problemen heeft 2013 langer op zich laten wachten dan gebruikelijk is. Inmiddels zijn de jaarrekeningen over de jaren 2014 en 2015 aan de Clad aangeboden en is men voortvarend bezig met de jaren 2016 tot en met 2018 . De berichten die door een niet bij naam te noemen medewerker naar de pers zijn gestuurd als zou de stuurgroep bezig zijn zaken te verdoezelen, berusten volledig op science fiction en fiction science verhalen. Het is inmiddels bekend welk personeelslid hierachter schuil gaat en wat zijn beweegredenen zijn  geweest om het bedrijf en de leiding in discrediet te brengen.

Slot

Ik heb door mijn artikel heen geprobeerd aan te tonen hoe de stelselmatige voorkeur voor bepaalde waarden, gerichtheid en gedragspatronen hebben geleid tot deze zinloze actie van een persoon die vrijwel blind is geworden voor de levensgevaarlijke onevenwichtigheid van het systeem van waarden van waaruit hij heeft gehandeld.

S. Zaalman  

error: Kopiëren mag niet!