De Afobakaweg als “Vallei des Doods”

Artikel nummer 11 

Meer dan 10 artikelen over de verkeersgevaarlijke Afobakaweg zijn er in de afgelopen 9 jaren van mijn hand verschenen. In de afgelopen weken zijn er weer meerdere verkeersongevallen op deze weg geweest. Enkele jaren terug waarschuwde ik meermalen per jaar voor de onveilige situatie aan die weg. Mijn waarschuwingen werden pas minder, nadat de overheid door ingrijpen van het huidige assembleelid Mathoera en de politie van Paranam de wegsituatie had aangepast, en de weg voor enkele jaren veel veiliger had gemaakt. De meeste ongevallen waren destijds vanwege te hard rijden, waarbij de chauffeurs, en tegenwoordig ook de chauffeuses, de controle over hun voertuig verloren. Dat gebeurde onder andere in de weinige bochten en bij plaatsen waar de weg een grote helling omhoog, maar kort daarna ook omlaag vertoonde. De weg heeft en had weinig scherpe bochten, omdat die is aangelegd volgens het Amerikaans/Suralco principe, inhoudende zoveel mogelijk rechte stukken, al hield dat in dat er hoge heuvels moesten worden ingesneden. Bubberman en Molgo gingen elders niet dwars door de heuvels, maar om de heuvels heen met minder grondverzet. Vele van de Amerikaanse weginsnijdingen hebben hun slachtoffers opgeëist, maar het meest gevaarlijk was toch de destijds noodzakelijk geworden bocht aan het prille begin/eind van de weg tussen de masten nummer1, nummer 1A en nummer 2. De overige masten zijn normaal genummerd van 3, 4, 5 tot mast 28 bij Powakka, tot nummer 57 bij Kraka, 89 bij de Marchallkreek, 100 bij Klaaskreek, 108 bij Berg en Dal en 155 bij Afobaka. De weg heeft meerdere zones met bochtige stijgende en dalende terreinen, maar het deel tussen Paranam en Powaka was niet alleen vlak, maar ook vrijwel kaarsrecht, zonder bochten. Hier werd en wordt er extra hard gereden. Op deze rechte weg vielen er vaker chauffeurs in slaap, maar Dalian heeft bij haar recentere asfaltering de internationaal geaccepteerde kunstmatige kleine hellingen en flauwe bochten op dit weggedeelte geïntroduceerd.

Dankzij het assembleelid mevrouw Mathoera, destijds belast met verkeerszaken bij de politie, is de Bocht des Doods bij mast 1 aangepakt, omdat daar rijders die over 11 km slechts een enkele bocht van minder dan 20 graden naar links gemaakt hadden, plotseling een gedwongen bocht van meer dan 60 graden naar rechts moesten maken, om het terrein van de smelterij van Suralco te ontwijken. Zware vrachtwagens en snelle personenwagens zijn daar vaker uit de bocht gevlogen. Er zijn daar meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. De laatste dodelijke ongevallen  in juli 2020 hebben ook plaatsgevonden in de kaarsrechte zone van   mast 1 tot mast 28 .Het bleek meestal te gaan om menselijke fouten, als te hard rijden, rijden  zonder  of met onvoldoende  verlichting, verkeerd inhalen, verkeerd invoegen en in slaap vallende chauffeurs van commerciële  lange afstand transporten als trucks  en pick-ups met boomstammen en met steenslag/grind. Laten we hopen dat de Politie van Paranam weer het verkeer op dit weggedeelte kan controleren, waarbij slechts de aanwezigheid van geüniformeerde agenten reeds preventief zal werken. Terugdraaien van de  recente trieste verkeershistorie van de Afobakaweg kan niet meer, maar we zullen blijven uitkijken naar verkeersaanpassingen en ons troosten met de gedachte dat degenen die ons, door deze  ongevallen op de Afobakaweg  zijn voorgegaan, het bij hen  aldaar  misschien nog beter hebben dan wij nu hier beneden  op aarde.  

Drs. Eddy Monsels

error: Kopiëren mag niet!