Substantiële loonsverhoging voor ambtenaren criminele beleidsdaad

“Een overheid die niet in staat is zelfs die paar ambtenarensalarissen van deze maand te betalen, gewoon omdat er te weinig inkomsten zijn, kan geen verhogingen afspreken terwijl je weet dat er straks een nieuwe regering komt die het niet gaat kunnen betalen. De samenleving genereert gewoon niet zoveel inkomsten.”

Willens en wetens booby-trap voor nieuwe regering geplaatst

Volgens Ramautarsing heeft men dus willens en wetens de volgende regering in een booby-trap gezet. Volgens de begroting van 2020 wordt er alleen aan salarissen 3.4 miljard uitbetaald van een in totaal verwachte inkomsten van 6.5 miljard. “Dus meer dan 50% van de inkomsten aan totale belastinggelden wordt aan lonen van de ambtenaren besteed. Als je dat dan nog verder gaat verhogen, wat blijft er nog over om onze schulden terug te betalen, om politieauto’s en de brandweer uit te laten rijden, onze ziekenhuizen te laten draaien? Het is dus gewoon een criminele daad in een zwakke, krimpende economie dingen te beloven aan ambtenaren die je toch niet zal kunnen waarmaken.”

Ook zegt hij dat indien de voorzitter van de CLO bedoelde overeenkomst getekend heeft met de voorgaande regering, “dan zijn het twee criminele partijen!”, omdat ook de voorzitter van de CLO weet, niet alleen als parlementariër maar ook gewoon als verstandig burger, dat de overheid dit gewoon niet kan opbrengen op dit moment. “Onze economie is zodanig verzwakt door 10 jaren verkeerd beleid, waardoor we dit niet kunnen opbrengen.” Winston Ramautarsing is van mening dat men willens en wetens bezig was, en dat niemand van plan was het beleid aan te passen zodat de economie zou worden verbeterd. Volgens hem was een ieder bezig met zijn eigen belang.

VES wel ingenomen met nieuwe regering

Toch is de voorzitter van de VES erg ingenomen met de nieuwe keus die de bevolking gemaakt heeft, en is hij erg ingenomen met de nieuwe regering, omdat volgens hem op de oude voet doorgaan rechtstreeks tot rampspoed zou leiden. “Dus ik verwelkom deze regering. Ze hebben de uitdaging aanvaard om de economie weer gezond te maken en wij zullen naast hun staan, helpen waar mogelijk dat beleid uit te voeren, maar dat betekent niet dat we waar nodig geen kritiek zullen leveren. De beste steun aan de regering geven we wanneer we melden aan de regering wanneer ze iets verkeerd doen, en wat nu al een zorgpunt is, is dat het erop lijkt dat men zaken vooruitschuift en niet durft om de pijnlijke maatregelen die noodzakelijk zijn al meteen te treffen – maar dat zal de economie alleen maar langer in de crisis houden. We moeten zo snel mogelijk de bittere pil slikken, zodat we ook zo snel mogelijk die noodzakelijke verbetering krijgen.”

Dringende maatregelen vereist

Daarbij is volgens hem een pakket van maatregelen vereist, in de inkomstensfeer zoals belastingen uit de informele sector. “De instituten daartoe, zoals de douane en de belastingdiensten moeten adequaat uitgerust worden om hun werk goed te kunnen doen, en pijnlijker zal zijn dat de uitgaven verlaagd zullen moeten worden. De 2 miljard die jaarlijks aan subsidie wordt besteed voor de EBS, de SWM, SZF en dergelijke, moet fors omlaag. Dan krijgen we wel hogere stroomprijzen en waterprijzen, wat een ieder zal voelen in zijn zak, maar alleen zo kun je de overheidshuishouding weer in balans krijgen.”

Ook moeten we volgens hem naar een evenwichtige wisselkoers, en dat zijn allemaal zaken die in een zekere samenhang uitgevoerd zullen moeten worden. Inhoudelijk zal dat een samenhangend programma moeten zijn aan de inkomstenzijde, de uitgavenzijde, en voor wat betreft de wisselkoers. Een ander zorgpunt is volgens de econoom dat de overheid een sterk gepolitiseerd apparaat heeft, waardoor het misschien noodzakelijk wordt om externe hulp in te roepen. “Niet alleen het maatschappelijk middenveld moet met deskundigheid betrokken worden, maar ook internationaal moeten we waar nodig deskundigheid aantrekken. Wil je bijvoorbeeld corruptie bestrijden, dan heb je een speciale unit bij het openbaar ministerie nodig van forensische accountants die wij misschien zelf niet hebben. Gewoon zeggen ‘we hebben geen kader’ lost het probleem niet op.”

Sanering ambtenarenapparaat onvermijdelijk

Een ander heikel punt dat toch noodzakelijk is, is volgens Winston Ramautarsing het saneren van het overheidsapparaat. “Er zijn studies geweest van public sector reform, het rapport ligt er, en men was er vol lof over, maar de uitvoering? Nooit gebeurd. Niemand wil het overheidsapparaat aanraken, en steeds worden vlak voor de verkiezingen juist een paar duizend mensen erbij aangetrokken om stemmen te winnen. Dat moet opgelost worden. Begin de mensen die tegen hun pensioen aanzitten naar huis te sturen met een compensatie, de mensen die toch niets te doen hebben in overheidsdienst, en wie echt wil werken, train ze, school ze om en zet ze in, of maak ze klaar voor het bedrijfsleven. Maar dit ambtenarenapparaat is niet te betalen en niet te handhaven, er moet zo gauw mogelijk aan gewerkt worden. Het apparaat moet slanker en efficiënter, zodat je juist de goede krachten kan handhaven en betalen. Men zal er gewoon niet onderuit komen, omdat die issues noodzakelijk zijn als je de economie weer gezond wil krijgen. Hoe langer je het uitstelt, hoe erger het wordt.”

De VES zal van haar kant de regering kritisch blijven begeleiden en helpen waar gewenst en nodig, zegt de voorzitter vol vertrouwen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: