Soerdjan reikte 88 bereidverklaringen uit in mei en juni te ’s Lands Boerderij

Het is nu meer dan ooit tevoren tijd dat er transparantie komt bij gronduitgifte. Hoewel het land recent is opgeschrikt door de uitgifte van percelen aan te Cultuurtuin door de gewezen ad-interim minister van ROGB, Mike Noersalim, blijkt dat niet alleen hij zich schuldig heeft gemaakt aan dubieuze gronduitgiftes. Dagblad Suriname wist de hand te leggen op enkele bereidverklaringen, waaruit blijkt dat ex-ROGB-minister Lekhram Soerdjan, die kort voor het aftreden van de regering Bouterse/Adhin thuis werd gezet, tientallen percelen in de maanden mei en juni heeft uitgegeven. Opvallend is dat de bereidverklaringen voor de terreinen slechts enkele dagen na de aanvragen zijn getekend en uitgereikt. Een terrein van 73,5299 ha. in Wanica, aan de oostzijde van Zwartbondstraat binnen het ’s Lands Boerderij, werd aan in totaal 88 belanghebbenden uitgereikt.

Ook stichting werd geholpen

Bij het eerste geval dienden 36 personen de aanvraag in op 21 mei en kregen hiervoor hun bereidverklaringen twee dagen later, op 23 mei, al in handen. Een tweede groep van 43 personen diende haar aanvraag in op 18 juni en kon met de zegen van Soerdjan al op 26 juni beschikken over een bereidverklaring. Een derde groep van 8 personen diende op 14 juni de aanvraag in en kon al op 26 juni beschikken over een bereidverklaring. De grondhuur is voor 40 jaren gegeven en is bestemd ter bebouwing en bewoning. Opvallend genoeg werden niet alleen burgers, maar ook een stichting snel aan een bereidverklaring geholpen door Soerdjan. Het gaat dan om “Humble at the Top NV”, die op 19 juni een verzoekschrift indiende voor zakelijke doeleinden op hetzelfde perceelland. De bereidverklaring hiervan werd eveneens op 26 juni getekend.

FR

error: Kopiëren mag niet!