Doekhie noemt hernieuwde vordering tegen Hoefdraad ‘absurd’

Voormalig assembleelid van de NDP, Rachied Doekhie, vindt het absurd dat procureur-generaal Roy Baidjnath Panday deze week een hernieuwde vordering bij De Nationale Assemblee (DNA) heeft ingediend om ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. “Wanneer het parlement überhaupt beslist om deze zaak weer op de agenda te brengen, dan kunnen we de zaak sluiten. Wanneer het parlement eenmaal een beslissing heeft genomen, bestaat er geen hoger beroep. Het wordt een belediging, onderwaardering en desavouering van het parlement. Dan kunnen we gewoon alles overboord gooien. Het is gewoon politieke rancune tegen Hoefdraad”, benadrukt Doekhie tegenover Dagblad Suriname. Hij is één van personen die op 19 mei als toenmalig assembleelid het eerste verzoek van de pg afwees. De NDP’er voert aan dat in de openbare vergadering van 19 mei De Nationale Assemblee (DNA), in deze het hoogste college van Staat, conform wettelijke regels de vordering tegen Hoefdraad heeft afgehandeld. “Precies zoals in het strafrecht een verdachte niet twee keren voor hetzelfde feit kan worden vervolgd, mag dat hier ook niet gebeuren. Je kan hem niet weer voor dezelfde zaak vervolgen”, aldus de ex-parlementariër. Hij voegt eraan toe dat de ex-minister de Staat Suriname nu juist internationaal voor deze handeling kan aanklagen.

Uitreisverbod geeft wrange smaak

In een poging te voorkomen dat Hoefdraad het land uitvlucht, heeft de procureur-generaal een uitreisverbod tegen hem uitgevaardigd. Het Openbaar Ministerie (OM) wil de oud-bewindsman in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem horen. Baidjnath Panday heeft een brief gestuurd naar de commandant van de militaire politie, die ook belast is met immigratie, dat er een uitreisverbod tegen de ex-bewindsman geldt. Ook de douane en alle grensposten dienen op de hoogte te worden gebracht. Het was Dagblad Suriname die in haar editie van woensdag nog in een interview met coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien berichtte dat er een uitreisverbod tegen Hoefdraad moest komen. Kort daarna bleek dat het OM inderdaad overging tot die stap. Doekhie stelt het frappant te vinden dat de pg bij zijn eerste vordering op 23 april nooit een reisverbod aan Hoefdraad heeft opgelegd, maar nu bij het aantreden van een nieuwe regering plotseling wel daarmee komt bij de tweede vordering. “Het geeft een wrange smaak. Hoe komt het dat leden van de coalitie wisten dat de pg een uitreisverbod heeft uitgevaardigd en dat de deurwaarder Hoefdraad niet kan vinden, terwijl niemand anders dat nog wist?”, stelt Doekhie.

Nergens in wet staat dat de pg binnen bepaalde tijd moest worden gemeld

Dat het besluit van 19 mei formeel nooit werd meegedeeld aan de pg, kan volgens Doekhie aangeduid worden als een omissie. Hij vindt het daarom prima dat parlementsvoorzitter Marinus Bee deze omissie ondertussen heeft rechtgetrokken. “Het is een omissie, maar er staat nergens in de wet dat je verplicht bent de pg binnen een bepaalde periode aan te schrijven. Zoals de hele wereld dat via de media heeft vernomen, heeft de pg dat ook gedaan. Dus hij was ook op de hoogte van de afwijzing van de vordering”, aldus de NDP’er.

Hoefdraad spoorloos

Pogingen van de krant om een reactie van Hoefdraad los te krijgen, bleven sinds dinsdag onbeantwoord. Ondertussen doen geruchten de ronde dat de ex-bewindsman via andere wegen het land is gevlucht. Coalitiefractieleider Gajadien stelde eerder al tegenover de krant dat het onderzoek naar het fraudeschandaal bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ongehinderd voortgang moet vinden. Vandaar dat de totale coalitie Hoefdraad deze keer wel in staat van beschuldiging zal stellen. Naast ex-CBvS-governor Robert van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angoe, is ook CBvS-directielid Faranaz Hausil aangehouden in deze megafraudezaak.

FR

error: Kopiëren mag niet!