Berenstein: “Overeenkomst voor salarisverhoging van 50% is kwaadaardig!”

Volgens C47-voorzitter Robby Berenstein gaat het bij de verhoging van de lonen van de ambtenaren niet om 50% die nu gegeven zou moeten worden, maar om 25% omdat eerder, in 2017, de eerste verhoging van 25% reeds gegeven was. “Dus bovenop de 25% salarisverhoging die ze in 2017 al kregen, komt er nog 25% erbij. Als je kijkt naar de economische situatie en de prijsstijgingen, dan is dat niet eens zo onredelijk. Zelfs als het om 50% zou gaan, is het gezien de stijging van kosten van levensonderhoud geen onredelijk bedrag. De mensen hebben het nodig, de inflatie is van dien aard. Maar, we vinden wel dat de vorige regering tegen beter weten in, dus wetende dat de financiële situatie van het land zo precair is, zo een overeenkomst niet hadden mogen aangaan. Laten we er maar even ervan uitgaan, puur theoretisch, dat de CLO geen zicht had op de ernst van onze financiële situatie, wat zeker een beetje ondenkbaar is, als je bedenkt dat het om Ronald Hooghart gaat. Maar dan nog, misschien had die vakbond niet echt zicht op de financiële situatie.”

Wenselijkheden en mogelijkheden

Berenstein maakt een onderscheid tussen wenselijkheden, en dat is de 25% loonsverhoging, en de mogelijkheden. “En als we kijken naar wat mogelijk is, sja…dan weet eenieder dat er gewoon geen geld is! Voor de meest elementaire en reguliere zaken als salarissen is er geen geld. Maar als ik focus op de vorige regering, die wist echt wel dat de situatie zodanig precair is. Het is kwaadaardigheid, want de overeenkomst is gesloten in juni, toen de verkiezingen al geweest waren. Je weet dat de zaak praktisch onuitvoerbaar is, dus je bent te kwader trouw bezig! Maar dat doe je, omdat je weet dat jij het niet hoeft uit te voeren, dus je zet die ‘hebi’ alvast op het bord van de volgende regering!”

Volgens Berenstein heeft Hooghart aangegeven er niets van te weten, maar verder weet hij daar het fijne niet van. “Wij zeggen: hij heeft overleg gevoerd met de vorige regering om tot die overeenkomst te komen, nu moet hij overleg voeren met de nieuwe regering om te kijken hoe op basis van de huidige situatie je een andere overeenkomst, die praktischer is, tot stand kan brengen. Of het nou uitstel is, aanhouden of wat dan ook, maar middels overleg moeten ze het weer op spoor brengen, want dit is niet uitvoerbaar.”

Volgens Berenstein is de particuliere sector ook geconfronteerd geworden met precaire situaties in bepaalde bedrijven, maar is in de eerste plaats gekozen voor behoud van werkgelegenheid. “De luchtvaartsector bijvoorbeeld, die ligt helemaal plat, en op basis van de realiteit hebben wij onderhandeld om een win-win situatie te krijgen. Maar ik vind het sowieso kwaadaardig van de vorige regering wat in deze gedaan is, en als meneer Hooghart op de hoogte was van de precaire situatie, dan valt het ook hem te verwijten.” Vakbondsvoorzitter Berenstein is voorzichtig in zijn uitspraken, en vindt dat dit voor de rekening van de CLO is. “Laten zij zeggen wat er aan de hand is, want ze hebben nog niets gezegd. Maar er is sowieso sprake van te kwader trouw zijn, als niet van 1 partij, dan van beide partijen, want in juni 2020 is de overeenkomst aangegaan, en den man ben sabi k’ba tak den ben lasi!”

error: Kopiëren mag niet!