Gouden huwelijk voor echtpaar Oesoep Amatngali & Painem Marjanom

Op 21 juli jongstleden is het echtpaar Oesoep Amatngali en Painem Marjanom gehuldigd voor hun gouden huwelijk; dit echtpaar is nu dus 50 jaar getrouwd. Districtssecretaris Christine Nerkust bracht een officieel bezoek aan het jubilerend echtpaar te Koewarasan Seri C. Amatngali Oesoep zag het levenslicht op 27 oktober 1945 in het district Suriname. Hij begon op 15 jarige leeftijd met het verrichten van bouwwerkzaamheden onder een aannemer en dit heeft hij tot zijn 24ste gedaan. Op zijn 25ste  trad hij in het huwelijk . Na het huwelijk kreeg hij een baan bij de overheid, en wel bij de belastingdienst alwaar hij 2 jaren heeft  gewerkt. Daarna werd hij overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij heeft zich daar opgewerkt tot staflid en ging na 33 dienstjaren met pensioen. In zijn vrije tijd deed hij nog aan bouwen van huizen met zijn team. Oesoep is tot heden voorzitter van Badah Islam Moskee te Koewarasan serie A.

Echtgenote Marjanom Painem zag het levenslicht op 24 mei 1956 in het district Commewijne. Zij heeft vanaf haar geboorte gewoond te Alliance en zij komt uit een gezin van 9 kinderen ( 5 broers en 4 zussen ) waarvan zij de 2e is . Op 6-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Leonsberg. Marjanon Painem bezocht de G.L.O tot de 5e klas te Blauwgrond. Zij verliet de school op 11 jarige leeftijd. Na het verlaten van de school hielp zij in het huishouden. Marjanon Painem mocht van haar ouders geen baan hebben, zij mocht niet buiten werken.

Na het huwelijk had zij de zorg over haar gezin. Zij hebben 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Het huwelijk werd geregeld door de wederzijdse ouders.

Bron: BIC Wanica Noord-West

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: