VES ondersteunt de beleidsvoornemens minister van Financiën

De Vereniging van Economisten (VES) staat bekend om haar kritiek op het economisch beleid van de regering Bouterse. Op diverse momenten hebben ze gewaarschuwd tegen het ongebreideld leengedrag van ex-minister Hoefdraad en voorspelde dat het land in een nieuwe diepe crisis zou belanden.

Met de installatie van het kersverse kabinet Santokhi-Brunswijk is er een nieuw tijdperk aangevangen. Terwijl de verwachtingen over het nieuwe beleid hooggespannen zijn, hebben de economische problemen een nieuw dieptepunt bereikt. De kersverse president gaf vorige week nog aan dat de economische problemen nog groter zijn dan hij had verwacht. De vraag is of de nieuwe regering voldoende tijd zal krijgen om in alle rust haar beleid te formuleren en uit te voeren en het kabinet voldoende economische inzichten heeft om onze economie snel uit het dal te kunnen halen.

Dagblad Suriname sprak met voorzitter Winston Ramautarsing over de verwachtingen van de VES op economisch gebied. “Het volk heeft gesproken, ik ben blij met het kabinet Santokhi-Brunswijk. Wel hebben wij wat kritische kanttekening ten aanzien van de inhoud van het regeerakkoord tussen de 4 coalitiepartijen.”

Op de vraag over de deskundigheid van de ministers in het kabinet Santokhi-Brunswijk benadrukt hij dat de VES al 47 jaar bestaat en nooit personen bespreekt. “De VES bespreekt de economische beleidsplannen, de realisatie en de resultaten in de meest ruime zin. Wij spelen nooit op de man, maar altijd op de bal. Ja er zijn weinig economen zichtbaar, die moeten dan uit de tweede linie van die partijen komen en worden ingehuurd, zowel lokaal als internationaal. We moeten niet vergeten dat onze economie internationaal aan het infuus ligt. Van belang is dat er een consistent structureel aanpassingsprogramma komt, dat de ondersteuning van brede lagen nationaal en internationaal kan verkrijgen. De VES zal indien gewenst daar een bijdrage aan leveren.”

Ramautarsing deelt Dagblad Suriname mee dat het bijna voltallig VES-bestuur op donderdag 9 juli 2020 een oriënterend gesprek heeft gehad met de toen nog kandidaat-minister Armand Achaibersing, waarin de volle ondersteuning aan de beleidsvoornemens van de bewindsman is uitgesproken. “De regering heeft de enorme uitdaging aanvaard en we zullen onder hun leiding met steun van de samenleving er samen uit komen.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: