RC wijst voorlopige invrijheidstelling directeur CBvS af

De rechter-commissaris (RC) heeft het verzoek van de raadslieden Raoul Lobo en Murwin Dubois in de geruchtmakende malversatie zaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) waarin hun cliënt Faranaaz H., directielid van (CBvS) is aangehouden, afgewezen.

Volgens de raadslieden hebben zij sinds de aanhouding van hun cliënt nog niet met haar gecommuniceerd, vanwege het feit dat het Openbaar Ministerie een beperking heeft gelegd op het contact met de verdachte. Volgens Dubois hebben hij en zijn collega Lobo op woensdag 22 juli de afwijzingsbeschikking van de RC ontvangen dat het verzoek dat zij op basis van artikel 54A hadden ingediend om hun cliënt voorlopig vrij te krijgen was afgewezen.

De raadslieden zijn tegen deze beschikking in beroep gegaan bij het Hof van Justitie en vragen dat hun cliënt vanwege gezondheidsredenen voorlopig in vrijheid wordt gesteld. Volgens de strafpleiters heeft hun cliënt zich op geen enkel moment schuldig gemaakt aan het strafbaar feit dat haar verweten wordt.  Dubois gaf ook aan dat zijn cliënt consequent de waarheid heeft verklaard en haar verklaringen zouden naar mening van de advocaat geen tegenstrijdigheden bevatten. De advocaten hebben nog geen stukken verband houdende met deze zaak onder ogen gehad.  

error: Kopiëren mag niet!