Overloperij en verraad hebben PL de das omgedaan

De politieke partijen PL, KTPI, PDO  en Nieuw Suriname hebben onder de vlag van Pertjajah Luhur deelgenomen aan de algemene verkiezingen van 25 mei jongstleden. Voorzitter Waldy Nain van de PDO (Partij voor Democratie en Ontwikkeling) verstond zich met Dagblad Suriname: “Tijdens de verkiezingscampagne is gebleken dat de eenheidsgedachte de overhand had. Iedereen had de mond vol van eenheid. Er werd in deze door alle politieke partijen één toon aangehouden.”

Nationale opstelling

“Alle partijen benadrukten eenheid, een nationale opstelling. In de zin van gebaseerd zijn op participatie ongeacht, ras, religie, maatschappelijke achtergrond, sociale status en de andere liberale uitgangspunten. Ook de Jawa-eenheidsbeweging van de PL draagt de eenheidsgedachte hoog in het vaandel.”

Somohardjo incasseerde een mokerslag

“De PL, versterkt door de Jawa-eenheidsbeweging, heeft maar 1 DNA-zetel gehaald en wel in het district Commewijne en heeft daarmee weinig om trots op te zijn. Somohardjo houdt zich kranig, maar de verkiezingsuitslag heeft hem diep getroffen. Niet gekozen zijn kwam als een mokerslag om hem neer. Tijdens de samenwerkingsonderhandelingen heeft Brunswijk een verkiesbare plaats aan de PL-voorzitter voorgesteld op de kandidatenlijst van Abop.”

50 jaar politiek succes

“Somo reageerde daarop: …Ik heb een carrière van 50 jaar als politicus op mijn naam staan. Ik ben altijd gekozen geworden…Ik sta, gezien mijn leeftijd aan het einde van mijn politieke loopbaan en ik wil het in vorm afsluiten.Somohardjo heeft zich in deze duidelijk verkeken in zijn succesvolle politieke loopbaan.”

Geen sprake van nepotisme

“Nain is de menig toegedaan dat bij het naar voren schuiven van zijn zoon Bronto voor een minsterpost, er geen sprake is van nepotisme. Na de installatie van het regeerteam werd een dankzeggingsbijeenkomst gehouden in het PL-hoofdkwartier te Beekhuyzen. De Abop en PL-achterban werden toegesproken en bedankt.”

Overloperij en verraad voorkomen

“Tijdens deze ontmoeting haalde Brunswijk aan dat de benoeming van Bronto Somohardjo van hem komt. Ik heb Somo geadviseerd, bewerkt om zijn zoon naar voren te schijven als minister en te trachten goedkeuring te krijgen binnen de partijstructuren en van de partners PDO, KTPI en Nieuw Suriname. Het heeft volgens Brunswijk niets te maken met nepotisme. Het is een rationele beslissing. De PL is in de achter ons liggende jaren geconfronteerd geweest met overloperij en verraad.  Onder andere Sapoen, Chitan en Waidoe hebben het Javaans belang ondermijnd. Verraad heeft de PL ontwricht.”

Verfoeilijke handelingen voorkomen

“Deze verfoeilijke handelingen hebben het vertrouwen van de achterban in de PL en de Jawa-eenheidsbeweging negatief beïnvloed. Het politiek blok moest inboeten aan geloofwaardigheid. De leden raakten onzeker en zochten een ander politiek onderkomen. Daarom werd geadviseerd om betrouwbare personen in aanmerking te doen komen voor functies. Het gevolg was dat Bronto gekroond werd met een ministersportefeuille.

HD

error: Kopiëren mag niet!