Huldiging voor “Ma Lina” want zij is nu 100 jaar

Op zaterdag 18 juli heeft Landveld, Rosalina Francina, ‘Ma Lina’ haar 100ste jaardag mogen vieren.  In verband hiermee werd ze in de bloemetjes gezet door Districtscommissaris Mike Nerkust. Zij heeft een bloemstuk en een enveloppe met inhoud in ontvangst mogen nemen. De DC bracht de felicitaties over namens de president. Ook dit heugelijk feit werd gevierd met in acht neming van de Covid-19 maatregelen.

De 100 jarige beter bekend als Ma Lina, is geboren op 18 juli 1920 te Boven Suriname. Ze is de dochter van Kallendorf, Paulina Francina  en Landveld, Johannes Jacob. Ze is het 10e kind uit een gezin van 11 kinderen. Haar broers en zusters zijn haar allemaal voorgegaan. Zij is nu de enige van haar generatie. Ma Lina heeft haar jeugdjaren gedeeltelijk doorgebracht te plantage Ester’s Lust en daarna in Paramaribo. Ze werd door haar ouders naar Paramaribo gestuurd om verder te studeren. Ma Lina heeft de St. Annaschool bezocht en afgerond. Voor de vrouw waar Ma Lina bleef, moest zij werken voor 5 gulden per maand. Haar interesse was om naar een vakschool te gaan om stik- of vlechtles te volgen. Dat was beter betaald. Vanwege omstandigheden kon zij niet verder studeren. Vanaf haar 17e jaar begon zij te werken als huishoudster en wasvrouw voor vele gezinnen. Ook heeft zij  8 jaren haar krachten gegeven op de technische school  aan de Drambrandersgracht als interieurverzorgster tot aan haar pensionering. Ze is weduwe van Nijman, Alwin Cornelis Davids en samen hebben zij 9 kinderen gehad. Haar eerste baby was een tweeling, twee zonen, die kort na geboorte zijn komen te overlijden.  Vervolgens is zij gezegend met 7 kinderen; twee meisjes en vijf jongens. Ma Lina is gezegend met 31 kleinkinderen, 35 achterkleinkinderen en 4 bet-achterkleinkinderen. Ma Lina is een harde werkster geweest en heeft samen met haar echtgenoot goed voor haar kinderen gezorgd. De kinderen hebben allemaal het middelbaar beroepsonderwijs gevolgd.

“Ma Lina is een lieve moeder maar ze is ook best streng. Als je niet had gedaan wat ze had opgedragen kreeg je billenkoek. Ma Lina maakt geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Iedereen moest meehelpen om het huishoudelijk werk te doen’, vertelt een van haar kinderen. Ma Lina is ondanks haar hoge leeftijd nog steeds goed bij de tijd. Ze verkeert naar omstandigheden nog in goede gezondheid en kan flink babbelen. “No wang sma no moes denki foe gim siksie foe negi”.  Je verkoopt haar geen knollen voor citroenen bedoelt zij. Ma Lina telt zelfstandig haar euro’s, die zij van familie, vrienden en kennissen ontvangt. Zonder pijnen een dag, kan zij zelfs ook harken. Ma Lina woont al 63 jaren aan de Laat en Dadelstraat, daarvoor bleef zij aan de Bruinhartstraat. De moeder van haar stierf op 93e jarige leeftijd. Ma Lina’s  overleden broer en zussen zijn allen haar op hoge leeftijd voorgegaan. Charlotte 91 jaar, Henriette 101 jaar, Elizabeth 93 jaar en John 95 jaar. Een tante van Ma Lina is op 115 jarige leeftijd overleden. Een nicht van Ma Lina bereikt volgend maand (augustus) de gezegende leeftijd van 100 jaar. De familie is er bijzonder trots op dat Ma Lina met de zegen van de Almachtige de gezegende leeftijd van 100 jaar heeft bereikt en wenst Ma Lina meerdere jaren toe in goede gezondheid. De familie hoopt dat Ma Lina het record van oudste bewoner van Suriname kan verbreken.

Bron: Bic Paramaribo Noordoost

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: