Banden met de USA worden verder verstevigd

De Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika, de heer Mike Pompeo, heeft gisteren in een gesprek met de Surinaamse President Chan Santokhi, wederom de felicitaties van de Amerikaanse President Donald Trump overgebracht voor zijn installatie als de nieuwe President van de Republiek Suriname. President Santokhi bevestigd dat de Amerikaanse Minister aangegeven heeft dat Suriname thans als een model in de regio staat voor een ordelijke en vreedzame transitie na het houden van verkiezingen. De Amerikaanse regering is zeer content met het feit dat de huidige coalitie met de voorgaande Regering heel vroeg gewerkt heeft aan het bespreken en oplossen van fundamentele en urgente vraagstukken, als onderdeel van het democratisch proces van bestuur in een overgangsfase. De USA is bereid ons land te ondersteunen bij het vinden van passende oplossingen voor het schuldenvraagstuk, bij het IMF en het verder zoeken naar noodzakelijke ontwikkelingsfondsen bij de multilaterale banken, zoals de IDB en de Wereld Bank. Minister Pompeo heeft dit wederom bevestigd. Eerder was dit door de Nationale Veiligheidsadviseur, Mauricio Claver-Carone reeds aan President Santokhi medegedeeld President Santokhi en Minister Pompeo waren het erover eens dat verdere verdieping en verbreding van de samenwerking op het Westelijk Halfrond van groot belang voor de politieke en maatschappelijke stabiliteit. In dit verband zal nagegaan worden hoe binnen de OAS samengewerkt kan worden, alsook in de relaties met de Caribische Gemeenschap (CARICOM). Samenwerking op het stuk van technische beleidsgebieden zullen in de komende maanden verder gedefinieerd worden, inclusief op het stuk van veiligheid, hernieuwbare energie en investeringen uit en samenwerking met het Amerikaanse bedrijfsleven.

error: Kopiëren mag niet!