Een nieuw model en nieuwe richting voor Suriname

Eenheid van beleid, bestuur en leiderschap. Dit model luidt de volgende fase in, in onze bevrijdingsstrijd o.l.v. onze President Chandrikapersad Santokhi. Een tijdperk van eigen belang en ondeskundigheid is verslagen. Eigen belang en patronage gaan hand in hand en politieke partijen en partij leiders hebben zwaar huiswerk om deze botsing met het nationale belang onder ogen te zien en te bestrijden. Het nationale belang zal anders ten strijde trekken tegen het eigen belang. Het uitgezette beleid die in eenheid zal worden uitgevoerd biedt enige garantie voor bescherming van nationale belangen. Wij als volk van Suriname zullen dit proces van duurzame ontwikkeling kritisch volgen en verdedigen. Over het beleid inhoudelijk gaan de deskundigen, dat is hun werk en dienstbaarheid aan ons als volk. De richting die Suriname nationaal en internationaal kiest dwingt ons volk tot een veranderd nuchter denken, dus nooit meer terug naar vriendjespolitiek, eigen belang en machtsgeilheid. Suriname trekt de wereld in, wat een verademing, wat een trots en tegelijkertijd een groot schandaal vanwege de erfenis van een bijna failliete staat. Ons huiswerk en opdracht is om de missie van onze President te doen slagen en in 2025 verder uit te vouwen. Maar bovenal om onszelf te kunnen bevrijden als natie. De missie en onze bevrijding gaan dus hand in hand en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze houding, mentaliteit en denken moet veranderen. Hoe harder wij werken en studeren hoe minder wij zullen klagen en hoe harder ons land haar doelen kan bereiken zodat wij met z’n allen daarvan kunnen profiteren. Wij zijn verplicht deze eenheid van denken met elkaar te smeden want dan pas kan er ook daadwerkelijke eenheid van bestuur, beleid en leiderschap zijn en kunnen alle neuzen in een richting wijzen. Dit is een must, een voorwaarde voor ons eigen welzijn en welvaart. De boodschap van de uitslag van de verkiezingen is er een geweest van afrekenen met wanbeleid en slaafse volgzaamheid en opbouwend kritisch een eerlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Eerlijk, deskundig en transparant en niet met politieke spelletjes en achterkamer politiek. Een tijdperk van isolatie en slechts nationale en partijpolitieke absolute macht is ervaren als onderdrukking en is niet voor niets weggestemd. Dit virus, de manier hoe wij denken in eigen belang en macht is nog lang niet geweken. Er spelen enorme privé belangen op de achtergrond binnen en buiten de coalitie. Er zijn belangengroepen die ons land het liefste weer in die positie van patronage, neks no fout en slaafse volgzaamheid willen brengen. Een zeer moeilijke opdracht is het maar ons hart moet ons verstand leiden en andersom om hoe dan ook afstand te nemen van de ergste erfenis van het kolonialisme, namelijk ons denken, hoe foutief wij denken. Met hier bovenop de indoctrinatie tijdens het tijdperk Bouterse. Persoonlijk en zakelijk moeten wij ons denken aanscherpen in het anders omgaan met elkaar, minder afgunst in elkaar te bestrijden in plaats van aan te vullen, elkaar te wantrouwen in plaats van aan te spreken en te corrigeren, elkaar tegen te werken in plaats van naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen hogerop te komen, met elkaar in debat te gaan en aannemen wat beter voor ons en ons land is. Wij zullen nooit vooruit komen als wij onze denkwijze niet veranderen. Ons denken houdt onze natievorming tegen. Wij zijn allemaal slachtoffers van onze eigen geschiedenis. Want al hebben wij de beste leiders van de wereld, het beste beleid, het beste regeerprogramma, als wij niet inzien dat wij onze President het beste tegemoet komen door naar onszelf te kijken en het beter te doen in onze gezinnen, in onze buurten en op onze scholen, dan begrijpen wij nog niet dat het patronage-denken van lage eigen dunk door elkaar te benadelen en te bevoordelen een vorm van zelfdestructie en onze ergste vijand is. Santokhi doet zijn best op beleidsniveau, wij doen de rest op ons denk niveau en samen smeden we onze bevrijding van onszelf i.p.v. maar steeds de vinger naar anderen te wijzen en het prediken van “neks no fout”. Leiders die denken ons terug te moeten storten in de ellende van het afgesloten tijdperk van wanbeleid, eigen belang, machtsdronkenheid en politieke spelletjes die zullen als eerste proberen om onze President in de wielen te rijden, te dwarsbomen, te ondermijnen. Deze patronage-denkers denken dan goed garen te zullen spinnen bij de verkiezingen van 2025. Maar onze bevrijdingsstrijd is nu ingezet en zal pas eindigen als het grootste deel van ons volk meedeelt in welvaart en welzijn. Er is dus een wezenlijk verschil en oorzakelijk verband in beleid uitzetten en de denkrichting die wij als land op gaan. Met een mandaat van 108.000 stemmen staan wij achter onze President richting de vrije wereld markteconomie en een gedecentraliseerde overheid. Internationaal kijken wij verder dan China, Venezuela, Cuba, Rusland, Servië en Turkije. Wij binden ons aan geen enkel land omdat onze President vrij de wereld rond kan reizen en het beste voor Suriname kan doen. Alleen met eerlijkheid kan nationaal succes geboekt worden, dit adagium is uitgangspunt voor beleid en wetenschap, maar geldt ook in de privé sfeer. Politiek is een wetenschap, geen poppenkast met intriges en dorps-denken met patronage agenda’s. Voor elke progressieve Surinamer en met name de jongeren geldt nu om de kansen die komen met beide handen te grijpen, te studeren voor een goede positie of te ondernemen want er liggen genoeg fondsen wereldwijd voor het midden- en klein ondernemerschap in alle denkbare sectoren die de ruggengraat vormt van elke economie. En met de grote spelers in de wereld dealt het beleid van onze President. President, gefeliciteerd en uw volk staat achter u. Suriname voorwaarts!

Mevr. A. Fernald

[email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: