Fitch verbetert de LT-FC IDR in Suriname tot ‘CC’ 

Fitch Ratings heeft Suriname’s Lange Termijn Issuer Default Rating (IDR) opgewaardeerd van ‘RD’ naar ‘CC’. Fitch heeft ook de uitgifte rating van Suriname’s 2023 obligaties opgewaardeerd naar van ‘D’ naar ‘CC’.

De upgrades volgen op de voltooiing van de “consent solicitation”, een aanvraag daartoe dus, om de belangrijkste betalingen van de Surinaamse 2023 betalingen te herschikken en de voorwaarden van de bijbehorende overeenkomst te wijzigen, wat volgens Fitch de uitvoering en voltooiing van een noodlijdende schuldsanering inhoudt.

De ‘CC’ LT-FC IDR geeft aan dat een bredere herstructurering van Suriname’s Buitenlandse Valuta Schuld waarschijnlijk is, als gevolg van de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta en de noodlijdende financieringsvoorwaarden van de overheid. Bovendien heeft de VHP, de leidende politieke partij in de nieuwe regering, in haar regeerakkoord aangegeven dat schuldsanering een van de mogelijkheden is om de houdbaarheid van de staatsschuld te verbeteren. Tegelijkertijd heeft de VHP benadrukt dat het de bedoeling is de overheidsinkomsten te verhogen, het overheidstekort terug te dringen en toegang te verkrijgen tot duurzame financiering. Fitch heeft de uitgiftecijfers van de Surinaamse obligaties van 2026 bevestigd op ‘CC’.

Op 9 juli heeft de regering van Suriname toestemming gekregen van de crediteuren om de eerste USD15 miljoen hoofdsombetaling op de USD125 miljoen 2023 schuld, die oorspronkelijk op 30 juni moesten worden afgelost, te herschikken. Het gewijzigde afschrijvingsschema voorziet in een eerste aflossing van USD15 miljoen op 30 december 2020, gevolgd door zes halfjaarlijkse aflossingen van USD18,3 miljoen. Als de regering tegen 30 december 2020 een IMF-financieringsovereenkomst met beleidsbenchmarks formeel afsluit onder de gewijzigde voorwaarden, zullen de schulden vanaf 30 juni 2021 in zes gelijke termijnen worden afgeschreven. De ‘CC’ LT-FC IDR geeft aan dat een bredere herstructurering van Suriname’s FC schuld waarschijnlijk is, als gevolg van de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan deviezen en de noodlijdende financieringsvoorwaarden van de overheid. 

De volgende halfjaarlijkse rentebetaling van USD25,4 miljoen op de 2026 schuld vervalt op 26 oktober 2020.

Grote overheidstekorten op kasbasis van gemiddeld 10,4% van het BBP in de afgelopen drie jaar (2017-2019) hebben de hoge overheidsschuld van Suriname doen toenemen. Fitch verwacht dat deze eind 2020 meer dan 100% van het BBP zal bedragen, tegen 80% van het BBP in 2019. Meer dan driekwart van de schuld is in vreemde valuta, waardoor deze kwetsbaar is voor devaluatie van de Surinaamse dollar.

Tegen de achtergrond van de beperkte netto-betalingen aan het buitenland en de blootstelling van de handelsbanken aan de overheid in de buurt van 9% van het bbp eind 2019 heeft de centrale bank de kredietverlening aan de overheid opgevoerd, waardoor zij in de periode januari-juni 2020 in totaal 16% van het verwachte jaarlijkse bbp heeft gefinancierd en de omvang van de door de centrale bank aangehouden overheidsschulden is gestegen tot 23% van het bbp eind juni, volgens de balanscijfers van de centrale bank.

De externe liquiditeit van Suriname is uitzonderlijk laag met reserves (inclusief goud) van 188 miljoen USD in mei. De internationale reserves van Suriname zijn in 2019-2020 onder druk komen te staan als gevolg van een groter tekort op de lopende rekening (10% van het BBP in 2019) onder invloed van grote overheidstekorten, toegenomen importen en meer recentelijk lage olie-exportprijzen. Op de kapitaalrekening is ook de uitstroom van kasmiddelen geregistreerd. De netto buitenlandse schuld is met 58% van het bbp in 2019 hoog, bijna het dubbele van de huidige mediaan ‘B’. Fitch verwacht dat de centrale bank op korte termijn een wisselkoersaanpassing zal doorvoeren; de parallelle valutamarkt blijft een verschil tonen ten opzichte van de officiële gestabiliseerde SRD-USD-wisselkoers. Macro-instabiliteit volgde op de laatste grote valutadevaluatie in 2016.

Voorwaardelijke verplichtingen in het financiële stelsel zijn ook belangrijk gezien de dreigende valutadevaluatie en de beperking van het zwakke macroklimaat in Suriname en de afbouw van de schuldenlast op de winstgevendheid en het vermogen van financiële instellingen om hun kapitaalbuffers weer op te bouwen, waarbij het rendement op de activa de afgelopen vier jaar (2016-2019) minder dan 1% is geweest. Het reguleringskapitaal van de banken ten opzichte van het risicogewogen kapitaal is gestaag verbeterd tot 10,5% per juli 2019 (laatste beschikbare cijfers gepubliceerd in het AIV-rapport december 2019 van het IMF), tegen een dieptepunt van 5,5% in 2016. Het percentage dubieuze leningen is vanaf juli 2019 gestegen tot bijna 12,5% (laatste gegevens).

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: