Nieuwe coalitiepartners moeten grondconversie nieuw leven inblazen

De nieuwe coalitiepartijen VHP/Abop/NPS/PL zitten weliswaar in het machtscentrum, maar staan voor een enorme uitdaging, gezien de lege staatskas die achtergelaten is door de NDP-regering. Er zijn indertijd tal van wetten goedgekeurd, die kunnen bijdragen aan het genereren van staatsinkomsten. Het liefst zien burgers dat ze niet meer uitgemolken worden. De nieuwe leiders gaan dus een evenwichtig model moeten uitzoeken om Suriname weer leefbaar te maken.

De notaris Dewnarain Kalisingh zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat er gekeken kan worden naar de Wet Conversie voor Domeingrond. Deze wet is  sinds 2003 goedgekeurd, maar is pas in mei 2010 in werking getreden. Opmerkelijk is dat in de afgelopen 10 jaren deze wet niet tot uiting is gekomen in de praktijk. “Op mijn notariaat zijn er geen grondconversies gedaan. De randvoorwaarden om deze wet uit te kunnen voeren, zijn er nog niet. Als er aan de randvoorwaarden gewerkt wordt, kan grondconversie sowieso bijdragen aan staatsinkomsten”, attendeert Kalisingh.

Hij is van mening dat de wetsbepaling, dat grondconversie alleen bedoeld is voor percelen van maximaal 2.500 vierkante meter die in grondhuur of erfpacht zijn uitgegeven, geschrapt moet worden. De realiteit wijst uit dat zodra domeingrond in handen komt van een persoon, het niet meer zo gemakkelijk teruggaat naar de staat. Kalisingh vindt daarom dat er hier sprake moet zijn van een gelijkheidsbeginsel; een ieder dient te betalen voor domeingrond, of het nu betrekking heeft op grondconversie of canon. Het is daarbij niet de bedoeling dat bijvoorbeeld ondernemers meer kosten in rekening worden gebracht. Er dient een centraal uitgangspunt gehanteerd te worden.

De notaris voert aan dat de canon achterhaald is en aangepast moet worden. Hij verduidelijkt dat het om acceptabele bedragen moet gaan. Kalisingh verwacht geen protest bij een verhoging van de canon; het zijn veelal politici die grote lappen domeingrond bezitten en dus in staat zijn om daarvoor te betalen. “Bovendien, als mensen grond nemen om te speculeren dan houdt dat op deze manier ook een keertje op.” Volgens Kalisingh is de plank helemaal misgeslagen in 2015 toen de regering besloten had om het pilotproject in de volksbuurten, zoals Flora, op te starten met hoge prijzen voor de conversie. Dit moet uiteraard niet herhaald worden. “Zulke pilotprojecten moet je bijvoorbeeld aan de Anton Dragtenweg starten. Er is politieke wil nodig om het domeingrond-vraagstuk te reguleren”, aldus Kalisingh.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: