Landelijk alle dr- en rr–leden beëdigd

Met de beëdiging van de leden van de districtsraden (dr) en ressortraden (rr) van Paramaribo en Sipaliwini heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) dit traject geheel afgerond. Beide raden zijn nu voltallig en functioneel. De laatste in de serie van beëdigingen was op vrijdag 10 juli 2020 in het Nesty Indoor Stadion (NIS). De dr-leden van Paramaribo (21) en Sipaliwini (11) hebben bij die gelegenheid de eed of belofte afgelegd in handen van RO-minister Edgar Dikan. Dr-leden, die om uiteenlopende redenen afwezig waren bij de plechtigheid in hun district, zijn tijdens de sessie in het NIS onder ede gesteld. Aansluitend op de ceremonie van de dr-leden zijn de rr-leden van Paramaribo (200) en Sipaliwini (64) beëdigd door de districtscommissarissen van deze districten.

In zijn toespraak heeft minister Dikan de leden opgeroepen zichtbaarder te zijn binnen de samenleving. Een welbekende klacht vanuit de samenleving is dat men niet weet wie de dr- en rr-leden van een bepaald district zijn. Het dr-lid is aldus de minister het hoogste politiek bestuurlijk orgaan van het district. Hierbij vervult hij/zij een heel belangrijke rol binnen het decentralisatieproces. Minister Dikan spoorde de raden dan ook aan gebruik te maken van de Burger Informatie Centra (BIC) van de commissariaten.  

Alle gekozen leden op beide niveaus in alle districten zijn toegelaten tot de raden, nadat hun geloofsbrieven waren onderzocht en goed bevonden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: