“Bent u eerder veroordeeld in China?”

You W, ondernemer en afkomstig uit Volksrepubliek China, is sinds drie jaar woonachtig in Suriname. You W stond tegenover rechter Cynthia Valstein-Montnor, voor het schieten op zijn belager, het latere slachtoffer. Zijn advocaat Murwin Dubois, merkte bij aanvang van de zitting op dat het bijzonder jammer is dat de beelden die aan de rechter-commissaris zijn getoond niet zijn bekeken en stelde dat dit juist “van eminent belang is”. Hierop gaf officier van justitie Bibian Tjin Liep Shie aan dat er geen bezwaar is om de beelden te bekijken. Zonder de beelden bleek het nog een mysterie wat zich precies heeft afgespeeld op 27 januari. De verdachte vertelde dat hij sliep toen het slachtoffer zijn kamer om 00.00 middernacht binnen kwam. Laatsgenoemde moet op 25 januari bij  You W langsgeweest zijn om hem drugs te verkopen. Het bedrag dat daarvoor betaald moest worden was USD 150 maar omdat de verdachte niet over alle geld beschikte ontstond er ruzie. De volgende dag kwam het latere slachtoffer weer langs en mishandelde You W met een koevoet, die van de schrik wegrende en een pistool pakte. De verdachte zegt twee schoten gelost te hebben, een raakte zijn belager in het bovenbeen, waarna deze de woning uitvluchtte. Op het buitenterrein zegt de verdachte alleen maar in de lucht geschoten te hebben, om het slachtoffer en een tweede persoon die ook verklaringen heeft afgelegd,  te verjagen. Volgens de rechter blijkt uit het dossier dat er echter niet 2 maar 4 schoten zijn gelost. De rechter wilde weten waarom de verdachte de man achterna had gerend, waarop deze vroeg “wat zou u doen als u in mijn plek was?” Hierop maakte de rechter hem duidelijk zij alleen de vragen stelt.

Andere bron van conflict

Bovendien, blijkt uit het dossier dat er een andere zaak speelt. Valstein-Montnor wees You W erop dat er tegen hem is verklaard dat 4 maanden eerder hij de auto van het slachtoffer had vernield en de kosten daarvoor niet wilde betalen, terwijl hij de man ook zou hebben bedreigd. “Die zaak staat los van deze zaak” reageerde You W. De rechter hield de man ook voor dat het slachtoffer ook helemaal niet over een drugszaak praat maar over de vernieling van de auto. De schotwond in het bovenbeen is dusdanig dat de kans op genezing niet zeker is merkte de rechter op. Op de reactie van de verdachte, dat hij niet wist dat het slachtoffer was verwond reageerde Valstein-Montnor dat als je schiet het risico op verwonding bestaat.

Geen vergunning

De verdachte beschikt niet over een vergunning voor het wapen. De rechter wilde weten of de verdachte in zijn geboorteland China ook strafbare feiten had begaan. “Bent u eerder veroordeeld in China?” De verdachte gaf schoorvoetend toe dat hij 7 tot 8 jaar terug met de justitiële autoriteiten van dat land in aanraking is gekomen. Even leek het erop dat hij wat daarover zou vertellen maar vervolgde met “ik mag niets over China vertellen”. Advocaat Dubois wees de rechter erop dat de twee data 25 en 27 voor het onderscheid van de feiten van groot belang is. Op 25 januari zegt You W dat het slachtoffer bij hem thuis is geweest. De raadsman gaf verder aan dat op de beelden die hij al eerder gezien heeft waargenomen kan worden dat de verdachte het huis op 27 januari betreedt en daarna weer vlucht. Op de beelden zou te zien zijn dat You W buiten in de lucht schoot om de mannen te verjagen. “Hij heeft niet geschoten om te doden”. Op dit punt bereikte de zaak een patstelling waarbij de rechter ook aangaf de videobeelden te willen zien. De officier merkte na het verzoek van de advocaat om de verdachte in voorlopige vrijheid te stellen dat de partijen nog lijnrecht tegenover elkaar staan. Het verzoek werd na een schorsing afgewezen. De voortgang van deze zaak is op 10 augustus.

RB  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: