Composteringsprojectvoorstel ingediend bij LVV

Overal in de wereld wordt biologische landbouw beschouwd als een innovatieve activiteit met enorme perspectieven. Er worden enorme inspanningen getroost voor de verbetering en bevordering van deze vorm van landbouw om zodoende een essentiële bijdrage te leveren aan milieuvriendelijke productiemethoden en duurzaamheid. Hamesa Sank NV, een bedrijf dat ook hierin een bijdrage wil leveren, heeft op woensdag 8 juli 2020 een composteringsprojectvoorstel ingediend bij minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Als gevolg van landbouwactiviteiten worden er ook enorme hoeveelheden landbouwafval van organische oorsprong geproduceerd, die vervolgens wordt afgevoerd met alle negatieve gevolgen voor het milieu en zonder maatschappelijke voordelen. Hamesa Sank NV is van mening dat deze negatieve gevolgen gematigd kunnen worden door dit afval te verwerken tot bruikbare producten. Eén van de meest voor de hand liggende methoden is het composteren van dit agrarisch afval.

Compost is een essentiële input in de biologische landbouw. Daarom ziet Hamesa Sank NV dit project ook als innovatief, met importvervangingseffecten en binnen de grenzen van de subsector biologische landbouw. Met betrekking tot compostering zijn er door het ministerie in verschillende districten composttrainingen gehouden. In het afgelopen jaar zijn er op diverse LVV-kwekerijen composteringsruimten opgezet, welke gefinancierd zijn door de Inter-American Development Bank. Goed vervaardigde compost kan worden gebruikt als bodemverbeteraar en groeimedium voor kwekerijen, waardoor de landbouwproductie zal stijgen. Het projectvoorstel van Hamesa, dat goed aansluit op de doelen van LVV, zal door een team van deskundigen van het ministerie worden bestudeerd en begeleid, teneinde deze, naast de eigen bijdrage van het bedrijf, gefinancierd te krijgen door een organisatie die projectvoorstellen ondersteunt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: