PTC: ‘Corona bracht uitdagingen met zich mee’

Mogelijke positieve ontwikkelingen voor onderwijs op hbo-niveau

In een persbericht zegt het Polytechnic College (PTC) dat bij het omgaan met de situatie rondom Covid-19 er mogelijk een aantal positieve ontwikkelingen gebracht zijn voor het PTC. Het verzorgen van afstandsonderwijs is in vlug tempo verder ontwikkeld. Online werd de nieuwe mode: van online meetings en onlinetrainingen voor medewerkers en docenten naar online colleges en zelfs voor de eerste keer in 23 jaren PTC ook online tentamens voor de studenten. “Wan ogri e tyari wan bun”, zegt men in het Surinaams.

Zoals vele organisaties wereldwijd even hun balans zijn kwijtgeraakt, vanwege de impact van het Covid-19-virus, was dit ook het geval bij het Polytechnic College Suriname. Op 14 maart 2020, na het officieel bericht van de Surinaamse regering, stond Suriname even stil. Onderwijs op elk niveau werd een vervroegde paasvakantie ingestuurd. PTC-studenten, die zich in dat weekend nog druk aan het voorbereiden waren op de laatste tentamenweek voor periode 2, kregen te horen dat alles ‘on hold’ werd gezet. Het management van PTC werd overrompeld door vragen via alle mogelijke mediakanalen: wat nu, hoe verder? “We wisten het zelf niet, maar één ding stond toen al recht overeind: de veiligheid en gezondheid van onze studenten, medewerkers en docenten zetten we niet op het spel!”, aldus de directeur van het PTC, Robby Holband.

Wat doet dan een onderwijsinstituut dat geen onderwijs kan verzorgen volgens de hun gebruikelijke wijze?

Het PTC was zich er wel van bewust dat zij haar klanten, met name de studenten, niet in de steek kon laten. Het continueren van het onderwijsproces was en is nog altijd het belangrijkste doel van PTC. Het PTC maakte vóór Corona-tijden reeds gebruik van afstandsonderwijs, met name om de studenten van PTC Nickerie te kunnen onderwijzen, maar ook de talenmodule, die volledig online aangeboden worden. Verder werden de voorbereidingen getroffen om binnen het IsDB-project de ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs planmatig voort te zetten. Echter vanwege Covid-19 werd er een grote druk gelegd op medewerkers om dit in snel tempo verder te gaan ontwikkelen. Eerst nog even een weg vinden om weerstand voor het nieuwe weg te werken en dan ook nog wat handiger worden in het omgaan met de techniek van nieuwe platformen en omdat je vanuit huis werkt, ook jezelf afzonderen van eventuele kids die thuis zijn, omdat er geen school is. En toen kon het van huis uit werken beginnen.

Nieuwe manier

Online is een nieuwe manier van werken geworden. Het is op dit moment dé manier van communiceren onderling, van colleges verzorgen, tentamens afnemen en ook afstuderen. Enkele weken na de eerste lockdown startten de online colleges en twee maanden daarna op 15 juni de online tentamens. In die tussentijd van online tentamens voorbereiden, richtlijnen en protocollen ontwikkelen, zijn er ook studenten afgestudeerd. Met inachtneming van alle voorgeschreven Covid-maatregelen hebben student presentaties gehouden in bijzijn van de beoordelingscommissie. Geïnteresseerden mochten het afstuderen online meevolgen via Zoom. De studenten hadden ook de mogelijkheid om het afstuderen volledig via Zoom te doen.

Nickerie

Bij de dependance van het PTC in Nickerie is het onderwijsproces merendeels op dezelfde wijze voortgezet als in Paramaribo, voornamelijk via onlineactiviteiten. In Nickerie worden niet alle onderwijsprogramma’s aangeboden en zijn de groepen per cohort niet meer dan 10 studenten. Nieuwe normaal, met maximaal 13 studenten in een klaslokaal, kan hier feilloos worden toegepast.

Niet feilloos, nog steeds een achterstand op bepaalde gebieden

Het PTC is bekend als een technisch hbo-instituut. Praktische colleges en project-gestuurd werken, vormen belangrijke aspecten van het onderwijs. Practica volgen in een medisch of werktuigbouwkundig lab was niet mogelijk. Er is een behoorlijke achterstand opgelopen. Eerst moesten onder meer protocollen worden ontwikkeld. En dan nog: hoe laat je de student op 2 meter afstand duidelijk zien hoe bepaalde kleine processen en handelingen correct worden gedaan? Enkele practicumprojecten zijn in dit kader zodanig aangepast, dat studenten door middel van opdrachten in de eigen thuissituatie kunnen oefenen en vervolgens terugkoppelen met de docent.

Uitdagingen

De grootste uitdaging binnen al de genoemde activiteiten was en is nog steeds internet. Het is niet vanzelfsprekend dat studenten (en de gemiddelde huishoudens in Suriname) over internetmogelijkheden beschikken. Deze groep studenten, die geen regelmatige of stabiele internetmogelijkheden hebben, dreigen uit de boot te vallen als PTC zich volledig verder richt op online onderwijsactiviteiten. Ook hiervoor heeft het PTC aandacht en reeds een plan uitgewerkt.

Nieuw collegejaar met innovatie en vernieuwingen

Bezorgde en betrokken studenten zijn steeds blijven vragen naar de start van de herinschrijvingen, hopend op het voordeel van een zeer gunstige koers bij de ‘early birds’ inschrijvingen. Vanaf de maand juli wordt er gestart met de herinschrijvingen voor het nieuw collegejaar 2021. Binnenkort zal PTC ook openstaan voor de nieuwe inschrijvingen, maar dan met een numerus fixus; een beperkt aantal studenten vanwege de nu beperkte logistieke voorzieningen, die zijn voortgevloeid uit de social distancing. De geleerde lessen van de Covid-periode, de ingeslagen weg van online onderwijsactiviteiten, zullen niet weggestopt worden. Ze zullen leidend zijn in het vormgeven van het ‘nieuw’ PTC. Hiermede invulling gevend aan haar beleidsvisie en motto: We Learn, We Do, We Lead!, aldus het PTC in een persbericht.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: