“Child Friendly Space” op Buza heropend

De heropening van de kindvriendelijke ruimte, “Child Friendly Space” (CFS) op het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft plaatsgevonden. In aanwezigheid van enkele kinderen werd de heropening verricht op vrijdag 3 juli 2020. Dit innovatief project is met de ondersteuning van Unicef uitgevoerd en wordt verder ondersteund door onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Deze faciliteit, meer bekend als ’t Buzaantje, heeft sinds 2018 haar ingang gevonden op het ministerie. De bedoeling hiervan is om kinderen van het personeel of van een bezoeker, voor korte duur op te vangen. Dit project wordt geïmplementeerd tegen de achtergrond van het leveren van een bijdrage ter zake de waarborging van kinderrechten en tegelijk als een belangrijke bijdrage in de vorming van kinderen, die met het ministerie van Buitenlandse Zaken in contact staan. Met additionele hulp van Unicef is deze ruimte vergroot en gemoderniseerd. De ruimte is ingericht om de kinderen op zinvolle, educatieve, creatieve en interactieve manier hun talenten te doen ontwikkelen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken dient als model als het gaat om de integratie van ouder en kind, waarbij gelet op de bijzondere aard van het ministerie en de daarmee gepaard gaande langere werkuren, middels dit project een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het kind, inclusief de implementatie van SDG 3, goede gezondheid en welzijn, alsmede het respecteren van kinderrechten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: