Voorlopige lijst VHP ministers bekend

De VHP heeft afgelopen zaterdag haar vergadering gehad met het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur en de gekozen DNA leden. Op deze vergadering presenteerde het Dagelijks bestuur haar voorstellen voor kandidaten voor de verschillende ministersposten.

Met name stuitte de kandidaatstelling van Dhr Prahlad Sewdien als minister van LVV op sterk verzet van Mahinder Jogi. Volgens Jogi is er sprake van ernstige belangenverstrengeling in deze, en acht hij Sewdien absoluut niet geschikt als minister van LVV. Reeds voor de aanvang van de vergadering werd er een petitie ingediend door een groep van het district Commewijne, waarin de wens werd uitgesproken dat Mukesh Simboedath Panday minister van Volksgezondheid zou worden. Al deze inzichten zullen meegenomen worden ter overweging door het Dagelijks Bestuur bij de finale beslissing. Daarbij zullen ook de resultaten van de antecedenten-onderzoeken meewegen welke nu bij de Procureur Generaal liggen. Die lijst van kandidaten is inmiddels gepubliceerd en bekend. Of er nog wijzigingen zullen komen, is vooralsnog dus niet duidelijk, maar daar lijkt het niet op. 

Zo zal bijvoorbeeld Dr Amar Ramadhin gepresenteerd worden als minister van Volksgezondheid, en bij Handel & Industrie is de naam van Saskia Walden genoemd, maar ook dit staat nog niet geheel vast omdat de VHP toch liever iemand vanuit de sector op dit ministerie zou zien. De VSB was gevraagd een kandidaat te presenteren maar slaagde er niet in dit te doen. Wie immers ervoor kiest minister te worden en zelf al een beter inkomen in het bedrijfsleven heeft, zou moeten inleveren. De VHP heeft Walden dus wel voorgedragen, maar haar ministerschap is nu nog niet definitief. Het Dagelijks bestuur zal in al deze gevallen het eindbesluit nemen, omdat vanwege de covid situatie het moeilijk is voor het congres om bijeen te komen. Dit mandaat is daarom aan het Dagelijks Bestuur gegeven. Er kunnen nog, afhankelijk van de inzichten, verschuivingen komen en de lijst is daarmee dus nog niet definitief.

Dagblad Suriname blijft u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: