Commissaris Seedorf is plaatsvervangend korpschef

Per 2 juli 2020 is het Korps Politie Suriname een commissaris van politie rijker. Tijdens afwezigheid van de korpschef zal commissaris van politie Henry Seedorf de plaatsvervangende korpschef (KC) zijn. In gesprek met Dagblad Suriname zegt Seedorf dat dit bij dagorder is bekendgemaakt. Korpschef Roberto Prade heeft dinsdag 7 juli een dagorder uitgevaardigd en het personeel middels deze dagorder op de hoogte gesteld omtrent de nieuwbakken plaatsvervangend korpschef. “Een dagorder is een interne bekendmaking en je verwacht het sowieso, omdat er sprake is van een mutatie”, verduidelijkt Seedorf. “Een plaatsvervangend korpschef is geen functie; het is een status die je verkrijgt vanwege je plaats op de ranglijst. Het indelen van een functie is een andere aangelegenheid. Ik heb samen met de korpschef, vanwege het feit dat ik na een paar jaren weer fysiek in de organisatie aanwezig ben, besloten om in de komende periode voor mijn oriëntatie korpsbreed mij in te zetten. Daarna zullen wij praten over de functie. Wij gaan binnen alle structuren die oriëntatie doen en daarna praten over de functie”, aldus de plaatsvervangend KC. 

De oudste commissaris van politie in rang verduidelijkt dat hij nimmer uit dienst was getreden. Hij was uitgeleend aan het ministerie van Justitie en Politie. Vanuit deze functie is de commissaris van politie bij afwezigheid van de korpschef belast met de waarneming. De rang van commissaris is verbonden aan een bepaalde functie. De functies kunnen zijn of regiocommandanten, afdelingshoofden van Speciale Diensten, Bestrijding Zware Criminaliteit, Bedrijfsvoering en HRM. Ook de twee directeuren en hoofd stafdiensten van de korpschef behoren tot deze posten.  Het KPS bestaat uit twee directiestructuren, namelijk de Directie Operaties (DO) en Beleidsvoorbereiding en Beheer (BVB). Onder de directeur Operatie (DO) vallen de vier regio’s en de twee structuren, te weten Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) en Speciale Diensten. Onder Beleidsvoorbereiding en Beheer (BVB) vallen twee structuren, te weten Bedrijfsvoering en HRM. Onder de korpschef zijn de hoofdstafdiensten. Deze zijn allemaal functies, die gekoppeld zijn aan de rang van commissaris van politie. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: