Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand met 1 maand verlengd

De werking van de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand is vrijdag met 1 maand verlengd (tot en met 9 augustus). Het voorstel werd met algemene 40 stemmen aangenomen. Het was coalitie-coördinator Asiskumar Gajadien die voorstelde om in plaats van 3 maanden, de huidige wet met slechts 1 maand te verlengen om zodoende de nieuwe regering, die volgende week aantreedt, niet in de wielen te rijden. Zo zal niet vicepresident Ashwin Adhin na 16 juli de voorzitter van het Nationaal Covid Managementteam zijn, maar aankomend vicepresident Ronnie Brunswijk. Er is ondertussen al een schaduwteam dat meeloopt met het Nationaal Coved19 Managementteam (NCMT) om de zaken over te nemen wanneer de nieuwe regering Santokhi-Brunswijk aantreedt. “Wij vragen dan aan de nieuwe regering om uiterlijk binnen een maand naar DNA te komen met een evaluatie en ook verantwoording van de zaken en het beleid om de samenleving te beschermen. Als het dan nodig zal zijn om een andere wet burgerlijke uitzonderingstoestand tot stand te brengen, dan zal dat komen. Als deze wet aangepast moet worden, dan doen we dat”, aldus de VHP’er.

Santokhi: Maand voldoende voor voorbereiding nieuwe wet

VHP-assembleelid Chandrikapersad Santokhi, die namens de coalitie is voorgedragen als presidentskandidaat, merkte ook op dat de samenleving beschermd moet worden en weinig heeft aan een discussie over de transitie naar een nieuwe regering. Hij benadrukte dat de Covid-bestrijding een ernstig nationaal probleem is, dat zowel door oppositie als coalitie moet worden aangepakt. De aankomende president stelde dat er voldoende overleg is tussen de huidige president en de aankomende president, alsmede het huidige NCMT en het aankomende. Hij stelde daarom voor om het vacuüm dat is ontstaan nu rustig op te vangen met een verlenging van een maand. Nadat de nieuwe regering volgende week is geïnstalleerd, zullen de parlementaire en regerings Covid commissies bij elkaar komen en binnen 2 weken een evaluatie doen, waarna de nieuwe regering over een maand weer naar het parlement kan met een nieuwe wet.

Jones: Wet mocht slechts 1 keer worden verlengd

NDP-parlementariër Ebu Jones merkte op dat de transitieperiode naar een andere regeerperiode geen makkelijke zaak is, waardoor een slechts een maand verlenging niet voldoende zal zijn voor de aankomende regering Santokhi-Brunswijk om met een nieuwe wet naar het parlement te komen. Opmerkelijk volgens hem ook is dat de huidige wet aangeeft dat verlenging maar 1 keer mag plaatsvinden. “Wanneer je dan een nieuwe wet moet krijgen, dan is die ruimte voor een maand te kort. Ik stel voor dat wij dan gaan voor die 3 maanden. Dezelfde wet zegt ook dat de regering bevoegd is het termijn in te korten. Dus ook al gaan we voor 3 maanden en de regering een andere mening toegedaan is, dan kan dat middels een presidentieel besluit”, aldus Jones. NDP-fractieleider Andre Misiekaba stelde voor om een middenweg te zoeken en te gaan naar maximaal 2 maanden verlenging, zodat de nieuwe regering niet vastloopt.

FR

error: Kopiëren mag niet!