PERSBERICHT VEAPS

VEAPS wenst aandacht van de Regering voor de diverse benoemingen en gronduitgiften t.b.v. zandafgravingen in het Damboentong gebied

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) is een vereniging actief in de agrarische sector gericht op de export. Dagelijks ervaren de VEAPS leden en de landbouwers de zware klappen en de effecten van het slecht financieel-economisch beleid van de Regering en de negatieve effecten van de Coronacrisis.

De VEAPS roept de huidige Regering op om af te zien van maatregelen die de Surinaamse samenleving en in het bijzonder de agrarische sector opzadelen met extra problemen die de financieel-economische situatie alsmaar verergeren.

De afgelopen weken kunnen we elke dag uit de media de berichten vernemen over bestellingen die geplaatst worden door de Regering, benoemingen op Ministeries, waaronder LVV en andere overheidsinstanties, wurgcontracten, mutaties en bevorderingen. Tussen al deze berichten is er ook fake nieuws die de verwarring compleet maakt. We zijn ervan overtuigd dat het een welkome financiele geste is voor de personen die hiervoor in aanmerking komen, maar het is onfatsoenlijk om dit te doen in deze multi-crisisperiode.

Als klap op de vuurpijl heeft de VEAPS het nieuws vernomen over de mutatie en wijzigingen bij Luchthavenbeheer en de benoemingen bij de directie van de SLM. De VEAPS merkt op dat dit nu niet past in deze crisistijd waarbij alle actoren in de waardeketen van de export van groenten en fruit grote offers moeten opbrengen. Vanwege de crisis ondervinden de telers en exporteurs dagelijks aan den lijve de zware negatieve effecten van de crisis en kunnen moeilijk het hoofd boven water houden. De Regering laat de exporteurs en telers in de kou, maar kiest wel ervoor om “partij loyalisten en vrienden” rijkelijk te accomoderen, terwijl de vliegtarieven alsmaar stijgen en de concurentiepositie van de export van groenten en fruit verder verslechtert. Inmiddels zijn de vrachttarieven met meer dan 150% gestegen, en neemt de export af. De luchtvrachtkosten liggen nu rond de USD 3,30 per kg. Willen we de agrarische productie en export verhogen, moeten de vrachtkosten omlaag zodat de concurentiepositie van Suriname verbeterd.

Terwijl de vrachttarieven stijgen en de agrarische export gemarginaliseerd raakt, mogen de leiding van SLM en Luchthavenbeheer wel de zegeningen tellen. Regering kom op voor de belangen van elke Surinamer en in het bijzonder degenen die in de zon, regen en wind voedsel produceren voor ons en de internationale markt.

Onsmakelijk is dat vruchtbare landbouwgebieden in het Damboentong gebied in het distrikt Saramacca door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen grif worden uitgegeven aan concessionarissen voor zandafgravingen. De VEAPS is pertinent hiertegen en vraagt onmiddellijke stopzetting van deze landbouw onvriendelijke activiteiten. De VEAPS wenst graag dat de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname Persbericht VEAPS mbt benoemingen 2 / 2 toekomstige minister van LVV en de toekomstige President van het land dit gebied als agrarisch gebied verklaren en alle zandafgravingen terstond stop zetten.

De VEAPS zal blijven protesteren tegen onrechtvaardig handelen van de Overheid die de agrarische sector schaden.

Paramaribo, 10 Juli 2020

Umar Taus (08541314)
(Voorzitter VEAPS)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: