Beëdiging dr en rr Marowijne voltooid

“Dit is ons nieuw normaal. Eenieder neemt de veiligheidsmaatregelen in acht in het belang van onze eigen veiligheid. Het zou normaal een plechtiger moment moeten zijn maar vanwege covid-19 moeten wij het zo doen”.  Zo sprak minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) op donderdag 9 juli bij de beëdiging van acht van de negen districtsraadsleden (dr) van Marowijne. Een gekozen dr-lid kon vanwege een sterfgeval de ceremonie niet bijwonen en is dus nog niet beëdigd geworden. Dit zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Enkele uren nadat de dr-leden onder ede gesteld werden, was het de beurt aan de 58 ressortraadsleden (rr) om officieel geïnstalleerd te worden nadat ze hun eed of belofte hadden afgelegd in handen van de plaatselijke districtscommissaris. De minister deed een beroep op de gekozen leden hun district goed te kennen. Dit vooral omdat de districtsplannen jaarlijks moeten worden opgemaakt. Hij benadrukte dat deze zaken van belang zijn om onder andere de districtsverordeningen gereed te maken. Die moeten ervoor zorgen dat er meer geld in kas van het district komt voor het realiseren van de plannen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: