Anti-Fraude Platform beëindigt werkzaamheden

Op vrijdag 10 juli 2020, heeft het Anti-Fraude Platform Verkiezingen 2020 (AFP) haar eindrapport aangeboden aan DNA voorzitter Ronnie Brunswijk en VHP voorzitter Chan Santokhi en heeft hiermee haar werkzaamheden beëindigd. Het rapport werd aangeboden door Asis Gajadin, voorzitter van het Anti-Fraude Platform.

Het Anti-Fraude Platform heeft op een effectieve manier inhoud gegeven aan democratische verantwoordelijkheid en middels het uitvoeren van de AFP doelstellingen bijgedragen aan het waarborgen van democratische principes, waarden en normen en het verlagen van fraude risico’s tijdens de verkiezingen.

Met het bindend verklaren van de verkiezingen door het OKB en het binnenkort aantreden van de nieuwe democratische regering, zullen de activiteiten van het AFP niet voortgezet worden. Het AFP hoopt de ervaringen die zijn opgedaan en de tools die zijn ontwikkeld, te kunnen overdragen aan het Nationaal Waarnemers Instituut (SNWIS), dat hoewel recentelijk opgericht, haar rechtsbestaan reeds bewezen heeft tijdens deze verkiezingen en ons inziens haar werkzaamheden ook buiten verkiezingstijden op continue basis door moet zetten.

Het AFP heeft op basis van ervaringen en evaluaties o.a. aanbevolen:

  • De erkenning en waardering voor het werk van het AFP en SNWI vanuit de samenleving is o.i. een bevestiging dat de behoefte bestaat voor formele instituten die democratische principes, waarden en normen kunnen bewaken en beschermen. Wij juichen het dan ook toe dat het SNWIS de juridische basis heeft gelegd om officiële erkenning te verkrijgen als nationaal waarnemingsinstituut en ondersteunen de voortgang hiervan volledig.
  • Het organisatie systeem van de verkiezingen moet verbeterd en waar nodig hervormd worden, zodat het ook in de aanloop naar de verkiezingen toe transparant is voor iedereen.
  • Hervormingen van de overheidssystemen die essentieel zijn voor efficiëntere verkiezingen, i.e. de kiezerslijst, training personeel, digitalisering, etc.
  • Democratische vernieuwingen en aanpassing wetgeving verkiezingen ter garandering van een evenwichtig en minder fraude- gevoelig kiessysteem.
  • Vergroten van de safe- guards voor fraude- vrije verkiezingen.
  • Behouden van een permanent antifraude meldpunt.
  • Instellen van een “Verkiezingsautoriteit” die de organisatie van de verkiezingen ter hand neemt.

Tot slot, wil het Anti Fraude Platform Verkiezingen 2020 hierbij haar dank uitbrengen aan de samenleving en de instituten die het Platform van begin tot eind erkend en ondersteund hebben en daarmee hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling van het AFP. Het AFP is in het bijzonder erkentelijk aan de media die een belangrijke liaison functie hebben vervuld naar de samenleving toe en samen met ons de democratie hebben bewaakt.

AFP Management Team

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: