Jachtopzieners zitten met de handen in het haar

De Jachtopzieners Vereniging is ontevreden over het beleid van de directeur van het ministerie van ROG.

Naar de bevindingen van de vereniging speelt willekeur vooral bij de bevorderingen een heel grote rol. Zonder motivering is een heel klein deel van de jachtopzieners in hogere functies geplaatst, en daarbij heeft men verzuimd om de hiërarchische volgorde in acht te nemen. Dit kan voor structurele problemen zorgen onder het personeel. Bevorderingen voor de jachtopzieners, die al langer dan 8 jaren in dienst zijn en nog steeds in dezelfde schaal zijn als toen ze in dienst aantraden, zijn aangehouden. Het ontbreken van elementaire voorzieningen, zoals beschermende kleding en schoeisel komt veelvuldig voor. Ook het niet ter beschikking stellen van covid beschermingsmiddelen speelt een rol. Elke keer moet worden gebedeld om middelen, zoals brandstof en transport om het werk te kunnen doen, terwijl het gaat om reguliere taken. Het beleid ten aanzien van het behoud en bescherming van de natuur, is sedert het aantreden  van de directeur verder onder het nulpunt gedaald. Beleid omtrent natuurbeheer is geen prioriteit op het ministerie, waardoor het werk systematisch onmogelijk wordt gemaakt en waarbij de jachtopzieners de schuld krijgen van het falend beleid. Een aanpassing van de daggelden en overwerk dat zolang was uitgebleven is pas bij het aantreden van minister Soerdjan in goed overleg aangepast. 

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: